Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet gelijke behandeling

 

Artikel 7
1
Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt:
a
in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b
door de openbare dienst;
c
door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of
d
door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt.
2
Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om bij de toelating en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Onderscheid op grond van geslacht is alleen toegestaan, indien de eigen aard van de instelling dit eist en voor leerlingen van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn.
3
Het eerste lid, onderdelen a en d, is niet van toepassing op eisen die gelet op het privé-karakter van de omstandigheden waarop de rechtsverhouding ziet in redelijkheid kunnen worden gesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW7505, Eerste aanleg - meervoudig, 191475 / HA ZA 05-503
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  03-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  In deze zaak komt de rechtbank tot de conclusie dat Movir met het stellen van de voorwaarde dat de zwangerschapsuitkering pas twee jaar na het sluiten van de verzekering kan worden uitgekeerd, geen onderscheid maakt op grond van geslacht ingevolge de AWGB.
 • LJN AA3420, Voorlopige voorziening, AWB 98/2185 VV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nr. AWB 98/2185 VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, verweerder...
 • LJN AX1926, Eerste aanleg - meervoudig, 191475/HA ZA 05-503
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  - verzekeringsovereenkomst; - verboden onderscheid op grond van geslacht bij 2-jaar wachttijd zwangerschapsuitkering.
 • LJN AZ7462, Eerste aanleg - enkelvoudig, 204422/HA ZA 05-2421
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering, zwangerschapsuitkering, verboden onderscheid naar geslacht.
 • LJN BB0334, Eerste aanleg - meervoudig, 257427 / HA ZA 06-170
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geschil tussen FNV c.s. tegen de Staat (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de aanspraken van vrouwelijke zelfstandige ondernemers en beroepsbeoefenaren op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. De rechtbank wijst de vorderingen af.
 • LJN AO2554, Hoger beroep, 01/4843 ANW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  05-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanspraak op Anw te beschouwen als "possession" in de zin van art. 1 EVRM? Eenieder verbindende bepaling; toetsingsverbod; discriminatie.
 •