Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Auteurswet

 

Artikel 12
1
Onder de openbaarmaking van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan:
1
de openbaarmaking van eene verveelvoudiging van het geheel of een gedeelte van het werk;
2
de verbreiding van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan, zoolang het niet in druk verschenen is;
3
het verhuren of uitlenen van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk met uitzondering van bouwwerken en werken van toegepaste kunst, of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht;
4
de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan;
5
het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet of een andere zender of een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet.
2
Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid, onder 3°, wordt verstaan het voor een beperkte tijd en tegen een direct of indirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter beschikking stellen.
3
Onder uitlenen als bedoeld in het eerste lid, onder 3°, wordt verstaan het voor een beperkte tijd en zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter beschikking stellen door voor het publiek toegankelijke instellingen.
4
Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt mede begrepen die in besloten kring, tenzij deze zich beperkt tot de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring, en voor de toegang tot de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt. Hetzelfde geldt voor een tentoonstelling.
5
Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk doel.
6
Als afzonderlijke openbaarmaking wordt niet beschouwd de gelijktijdige uitzending van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door hetzelfde organisme dat dat programma oorspronkelijk uitzendt.
7
Onder het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet wordt verstaan de handeling waarbij de programmadragende signalen voor ontvangst door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde voert. Indien de programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden uitgezonden, is er sprake van het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet, indien de middelen voor het decoderen van de uitzending door of met toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking van het publiek worden gesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6074, Kort geding, KG 1999/814
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  31-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  31 mei 2000 Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van de vennootschap naar Italiaans recht B & B Italia S.P.A., gevestigd te Novedrate, Italië, eiseres bij dagvaarding van 2 maart 2000, procureur: mr. J.C.N.B. Kaal te Arnhem, advocaat: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam Rolnummer...
 • LJN BC1580, Kort geding, 163185
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De voorzieningenrechter is met Buma c.s. van oordeel dat de in geding zijnde van Audio Player afkomstige computer met harde schijf waarop muziekwerken zijn vastgelegd die met behulp van software als achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht, een illegaal muzieksysteem kan worden genoemd. Voor de vastlegging...
 • LJN AV0158, Hoger beroep kort geding, 2005/547
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Hoger beroep kort geding inzake het ten gehore brengen (openbaarmaking) van muziek behorende tot het Buma-repertoire en betaling van rechten.
 • LJN BA3462, Eerste aanleg - enkelvoudig, 177517 \ CV EXPL 06-3239
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitgever maandblad heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht fotograaf door geen toestemming te vragen voor publicatie van foto's. Een overeenkomst tot publicatie tussen uitgever en schrijver van een artikel waarin de foto's waren vervat, maakt dit niet anders.
 • LJN AT2625, Kort geding, 69794 / KG ZA 05-75
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Inbreuk op auteursrechtelijk beschermde muziekwerken
 • LJN BB6926, Kort geding, 382637 / KG ZA 07-2048 Pee/SK
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De Voorzieningenrechter te Amsterdam verbiedt vereniging van pedofielen Martijn foto's van kinderen van leden van de koninklijke familie te publiceren. Door het publiceren van die foto's wordt inbreuk gemaakt op het portretrecht van die kinderen en op de persoonlijke levenssfeer van die leden van de koninklijke familie...
 •