Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

FaillissementswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH6017, Hoger beroep, 200.005.109
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het faillissement van [geïntimeerde sub 1] onderscheidenlijk de daaruit voortvloeiende bevoegdheid van de curator om ten behoeve van door de gefailleerde benadeelde schuldeisers een vordering uit onrechtmatige daad in te stellen tegen één of meer bij die benadeling betrokken derde(n), staat er op zich...
 • LJN AU1586, Eerste aanleg - enkelvoudig, 54952 HA ZA 02-771
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  12-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Benadeling van schuldeisers in faillissement? Artikelen 42 en 47 Fw en 3:246 lid 5 BW.
 • LJN AO5918, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79823 / HA ZA 02-1117
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bewijs van betaling ten name van een ander; niet reageren op gemotiveerde betwising.
 • LJN BD3325, Eerste aanleg - enkelvoudig, 88431 / HA ZA 07-885
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Bestuurdersaansprakelijkheid voor het ontrekken van activa aan de boedel in het zicht van faillissement. Samenloop faillissementspauliana en vordering tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad.
 • LJN AD3364, Eerste aanleg - enkelvoudig, 39345/HAZA00-458 en 00-459
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitspraak: 6 september 2001 V O N N I S van de Arrondissementsrechtbank te Roermond in de zaak van: eiser: SCHREURS Q.Q., wonende te Venlo, procureur mr. M.G.H. Terhorst; tegen: gedaagden: Petrus X, wonende [adres], Geertrudis X-C, wonende te, procureur mr. J.A. Wolter. en in de zaak van...
 • LJN AX9510, Kort geding, 76394
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  De vordering strekt tot revindicatie van machines, ingesteld tegen de huidige bezitters, namelijk de curator q.q. en de nieuwe rechtspersoon die de onderneming van de gefailleerde rechtspersoon heeft voortgezet. De voorzieningenrechter kan voorshands niet afgaan op de door eiseressen overgelegde stukken...
 • LJN BG2480, Eerste aanleg - enkelvoudig, 273492 / HA ZA 06-3275
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Latere failliet verkoopt woning aan een schuldeiser onder verrekening van een openstaande schuld
 • LJN AQ6546, Eerste aanleg - meervoudig, 87737 / HA ZA 02-1310
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De curatoren van Air Holland Charter B.V. hebben Air Holland Finance B.V., Air Holland N.V. en de bestuurders en commissarissen van Air Holland Charter B.V. gedagvaard wegens paulianeus dan wel onrechtmatig handelen. De vordering is afgewezen.
 • LJN BJ7281, Eerste aanleg - enkelvoudig, 306108 / HA ZA 08-749
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Incident tot tussenkomst. Faillissementscurator vordert voeging, maar bedoelt - blijkens zijn stellingen - tussenkomst. De vordering wordt dan ook als zodanig begrepen en de gewenste tussenkomst wordt toegewezen. Dat de curator al partij is in de hoofdzaak - als curator in een aantal andere ("oudere"...
 • LJN AZ0772, Kort geding, 143230
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Vereniging (belangengroep) van huurders van standplaatsen op camping ontvankelijk in haar vorderingen vanwege mogelijk nog steeds van kracht zijnde huurrelatie met gedaagde. Afsluiten percelen en nutsvoorzieningen door gedaagde wordt verboden voor zover dit het ongestoorde huurgenot (bereikbaarheid en bruikbaarheid...
 • LJN BI1754, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97750 / HA ZA 08-1283
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  gevolgen van vernietiging van een koopovereenkomst betreffende een horeca-onderneming wegens Pauliana, twee jaar na de koop. Bepaling waardevergoeding ex 6:210 lid 2 BW Gedaagde sluit in december 2004 een koopovereenkomst met [de failliet]. Zij koopt de inventaris van een restaurant en bouwt een redelijk goed lopende ondernemiing op...
 • LJN AN7322, Cassatie, C02/197HR
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  6 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/197HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. G. Snijders, t e g e n Mr. Elisabeth Johanna Maria STALS, in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van [A] B...
 • LJN BB6057, Eerste aanleg - enkelvoudig, 249299 / HA ZA 05/3132
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Faillissementspauliana. Door brouwerij/verhuurder geregisseerde verkoop van activa en goodwill van een café-bedrijf, gevolgd door faillissement van de exploitant. Door of namens de koper is een bedrag gelijk aan de koopsom aan de brouwerij betaald. Curator vordert van de brouwerij betaling van een bedrag...
 •