Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 154c
1
De bestuurlijke boete wordt opgelegd bij gedagtekende beschikking. De beschikking bevat een korte omschrijving, onder verwijzing naar de aanduiding in de verordening, van de overtreding ter zake waarvan zij is gegeven, de datum en het tijdstip waarop, alsmede de plaats waar de gedraging is geconstateerd. Voorts bevat zij het verschuldigde bedrag van de bestuurlijke boete.
2
Zo mogelijk wordt door de ondergeschikte, bedoeld in artikel 154b, vijfde lid, terstond na constatering van de overtreding aan de overtreder een rapport uitgereikt, waarin de beschikking wordt aangekondigd. Dit rapport is gedagtekend en vermeldt:
a
de naam van de overtreder;
b
de overtreding alsmede het overtreden voorschrift;
c
een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd.
d
de hoogte van de op de overtreding gestelde boete, en
e
het bestuursorgaan dat de bestuurlijke boete zal opleggen.
3
De beschikking wordt binnen acht weken nadat de overtreding is geconstateerd aan de overtreder gezonden.
4
De beschikking vermeldt de wijze van betaling en de dag waarop de bestuurlijke boete uiterlijk moet zijn voldaan.
5
De beschikking wordt gezonden naar het adres dat de betrokkene heeft opgegeven. Indien de beschikking onbestelbaar blijkt te zijn, wordt deze gezonden naar het in de basisregistratie persoonsgegevens vermelde adres, tenzij dit hetzelfde is als het opgegeven adres. Indien de beschikking op het in de basisadministratie persoonsgegevens vermelde adres onbestelbaar blijkt te zijn, wordt de beschikking geacht aan de betrokkene bekend te zijn.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT2621, Hoger beroep, 2200568804
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte staat terecht wegens het plegen van overtredingen die overlast veroorzaken. Als zodanig zijn aan het hof in deze zitting ten laste van verschillende verdachten de volgende soorten overtredingen voorgelegd: a. het gebruik maken van het openbaar vervoer of van een station zonder geldig vervoerbewijs...
 • LJN BJ4012, Hoger beroep, 24-002290-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte wordt ter zake van een tweetal diefstallen in vereniging veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Voor overtreding van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Deventer (1994) heeft het hof toepassing gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.
 •