Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD6167, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/1821
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nummer 99/1821 U i t s p r a a k op het beroep van [X] b.v. te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk (hierna: het college) van 24 juni 1999 op het bezwaarschrift...
 • LJN AE2355, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/3832
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aanvraag is in behandeling genomen, hoewel sommige gevraagde stukken pas na afloop van de daarvoor gestelde termijn zijn ingediend. Door na ommekomst van de gestelde termijn voort te gaan met indiening van gegevens heeft belanghebbende aangegeven de voortgezette behandeling van de aanvraag te wensen...
 • LJN AE8752, Cassatie, 37921
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.921 7 maart 2003 WM gewezen op het verzoek van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden een beslissing te nemen inzake na te melden jurisdictiegeschil tussen het Gerechtshof te Leeuwarden en de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden in verband met het beroep van X3 te Z betreffende na te melden aanslagen in de onroerendezaakbelastingen...
 • LJN AF5760, Eerste aanleg - meervoudig, BK-01/00751
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 14 november 2001 nummer BK-01/00751 UITSPRAAK op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van de ambtenaar, belast met de heffing van belastingen van de gemeente Z (hierna: de Inspecteur), op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te noemen legesnota...
 • LJN AO3166, Cassatie, 38999
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.999 6 februari 2004 wv gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 11 november 2002, nr. 00/01642, betreffende na te melden verminderingsbeschikking. 1. Aanslagen, beschikking, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN BD5746, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/3968
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  In geschil is of het restitutieverzoek bouwleges terecht is afgewezen. Bij de aanvraag moet aangetoond worden dat dagelijks toezicht op de bouw plaatsvindt door een opzichter die in dienst is van degene die de directie voerde, niet zijnde de aannemer. De bewijslast hiervan rust op belanghebbende. Indien...
 • LJN BD5839, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2940
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verweerder heeft aan belanghebbende een bouwvergunning verleend voor de bouw van een kantorencomplex. Aan belanghebbende zijn ter zake hiervan leges in rekening gebracht. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de nota leges. Verweerder heeft dit aangemerkt en behandeld als een verzoek om restitutie van de in rekening gebrachte leges...
 • LJN BF0886, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3540 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Afwijzing verzoek restitutie leges bouwvergunning. Volgens de restitutiebepaling in de Legesverordening bestaat er alleen een mogelijkheid tot gedeeltelijke restitutie indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en deze vergunning binnen 6 maanden wordt ingetrokken...
 • LJN BG4939, Hoger beroep, 07/00058
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Afvalstoffenheffing. Te late oplegging aanslag leidt tot vernietiging ervan.
 •