Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3425, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/1640 VEROR 57
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Bij besluit van 19 november 1996 heeft verweerder eiser een horeca- exploitatievergunning verleend voor zijn inrichting c.q. discotheek [...] te B voor het jaar 1997 en aan deze vergunning onder meer het voorschrift verbonden dat de inrichting niet geopend mag zijn van 01.00 tot 08.00 uur.
 • LJN AA3646, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/1484
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Arrondissementsrechtbank te Arnhem Enkelvoudige Kamer Bestuursrecht Reg.nr.: 98/1484 UITSPRAAK in het geding tussen: A te B, eiser, en het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Culemborg, verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluit Besluit van verweerder van 10 juli 1998. 2...
 • LJN AB0604, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 98/4284 OV S
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Sector Bestuursrecht Enkelvoudige Kamer Reg.nr.: AWB 98/4284 OV S UITSPRAAK in het geschil tussen: A, weduwe van C, geboren op [...] 1923, wonende te B, eiseres, en het Lokaal Indicatieorgaan Almere, gevestigd te Almere, verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluit Ongedateerd besluit van verweerder...
 • LJN AD5804, Hoger beroep, 200005691/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bepaling in de Verordening inzake bezwaarmogelijkheid van de Commissie bij de raad tegen besluiten van B&W is in strijd met art. 1:5, eerste lid, Awb en mist derhalve verbindende kracht. Met de Verordening heeft de raad toepassing gegeven aan zijn - thans in art. 1 WPO neergelegde - bevoegdheid om,...
 • LJN AI0452, Hoger beroep, 00/4334 WSW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is betrokkene uitsluitend aangewezen op arbeid in Wsw-verband? Is het onderzoek hiernaar voldoende zorgvuldig geweest?
 • LJN AI0455, Hoger beroep, 01/3997 WSW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is betrokkene, gelet op het feit dat hij in het kader van de Wiw regulier werk heeft verricht, uitsluitend aangewezen op arbeid in Wsw-verband?
 • LJN AO6061, Eerste aanleg - meervoudig, 200302893/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 juni 2002 heeft verweerster een verzoek van appellante om de uitkeringskosten die voortvloeien uit de beëindiging van een tijdelijk dienstverband van een leraar voor haar rekening te nemen, afgewezen.
 • LJN AU0394, Hoger beroep, 200500067/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 juli 2003 heeft de burgemeester van Cromstrijen (hierna: de burgemeester) het verzoek van appellant om het deel van het verslag van het seniorenconvent van 26 februari 2003 dat betrekking heeft op uitlatingen van de burgemeester over appellant en zijn functioneren als wethouder van de gemeente Cromstrijen, openbaar te maken, afgewezen.
 •