Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7541, Eerste aanleg - meervoudig, 98/4517
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gemeente Zaanstad reconstrueert kade, waaraan woonboten en pleziervaartuigen liggen. In verband daarmee wordt het kadegeld voor pleziervaartuigen bij tussentijdse wijzigingsverordening verhoogd. Van de woonbooteigenaren wordt uitsluitend liggeld geheven (en geen kadegeld), alsmede huur voor de bij de reconstructie aangelegde parkeerplaatsen...
 • LJN AA9171, Eerste aanleg - meervoudig, 99/2026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is een aanslag liggeld voor woonschepen. Het Hof acht aannemelijk dat het baggeren in verband met de ligging van de woonboten in de haven vaker diende plaats te vinden dan zonder woonboten het geval zou zijn geweest. De kosten van het baggeren houden dan ook voldoende verband met de aanwezigheid van woonschepen in de haven...
 • LJN AF6415, Eerste aanleg - meervoudig, 02/5147
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gemeente Amsterdam heeft het tarief van de OZB 2001 voor niet-woningen vastgesteld op 169% van het tarief voor woningen (art. 220f, vierde lid, van de Gemeentewet). Daarbij is een ‘tijdvakpercentage’ toegepast op basis van een verfijnde berekening met een ‘gewogen waardebegrip’. De wetgever heeft...
 • LJN AF9796, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03022 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Als in de verordening de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen, respectievelijk die voor eigenaren en gebruikers, blijven binnen de wettelijke grenzen van de artikelen 220f en 220g Gemeentewet (tekst 2000), is de nadere onderbouwing van de hoogte van deze tarieven niet van belang.
 • LJN AO5462, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/02097
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onroerende-zaakbelastingen. Bij het vaststellen van de tarieven ozb voor het jaar 2000 heeft de Amsterdamse gemeenteraad de artikelen 219, tweede lid, 220f, tweede lid en 220g van de Gemeentewet (tekst 2000) niet onjuist toegepast.
 • LJN ZF0329, Eerste aanleg - meervoudig, 95/8114 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-01-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Art. 172 noch 175 Gemeentewet (anders: ABRS wat betreft art. 175 Gemeentewet) biedt basis voor verwijderingsbevel voor periode van 14 dagen. Een 8-uurs bevel voldoet wel aan de eisen ex art. 172.3 Gemeentewet.

  Bevel aan eiser tot verwijdering uit Ganzenhoefgebied en zich gedurende een, nader aangegeven,...

 •