Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE5639, Hoger beroep, 01/5120 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  1. Besluit bestuursorgaan tot instellen (hoger) beroep moet zijn genomen vóór het verstrijken van de daarvoor geldende termijn. 2. Art. 120.2 Abw geldt tevens voor besluiten tot instellen van hoger beroep. Hoger beroep ingesteld door de chef Beroep van de Concernafdeling Juridische Zaken van de Sociale dienst Amsterdam namens appellant...
 • LJN AF4874, Hoger beroep, 00/2339 IOAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  E N K E L V O U D I G E K A M E R 00/2339 IOAZ U I T S P R A A K met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, appellant, en A, wonende te B, gedaagde...
 • LJN AF5191, Hoger beroep, 02/6039 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Mandatering van de bevoegdheid tot instellen hoger beroep in bijstandszaken aan een gemeenteambtenaar is niet toegestaan. Uit de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van art. 120.2 Abw volgt dat aan het instellen van beroep een besluit van het College zèlf ten grondslag dient te liggen. Mandatering van die bevoegdheid ...
 • LJN AN7843, Hoger beroep, 01/4167 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bevoegdheid tot het instellen van hoger beroep pas na het verstrijken hoger beroepstermijn vast komen te staan.
 • LJN AP0899, Hoger beroep, 01/2222 NABW + 03/1105 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening bijstand. Verzwegen inkomsten uit arbeid van partner. Terugvordering bijstand.
 • LJN AY7166, Eerste aanleg - meervoudig, 200505339/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 september 2004 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2004, het bestemmingsplan "Lintbebouwing Vinkeveen 2003" vastgesteld.
 • LJN BC4721, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 08/185 WWB-VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Besluit bevoegdelijk genomen? Opschorting, intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Afwijzing voorlopige voorziening.
 • LJN BD9791, Hoger beroep, 00/4851 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beroep ingesteld door de manager team voorzieningen. Het bestuursorgaan heeft geen besluit tot het instellen van hoger beroep genomen. Niet-ontvankelijkverklaring.
 •