Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU6741, Cassatie, 00312/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Verbindendheid art. 10 APV ’s Gravenhage. 2. Beëindiging betoging wegens ontbreken voorafgaande kennisgeving. 3. Bevel krachtens art. 7 WOM. Ad 1. HR: het middel dat klaagt over verwerping van het beroep op onverbindendheid van art. 10 APV ’s-Gravenhage faalt op de in de conclusie van de AG weergegeven gronden, o...
 • LJN BJ2895, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/1144 MEDED- T1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Boete opgelegd wegens structurele overtreding van het kartelverbod in B&U-sector (bouwfraude); Geen sprake van een niet schadelijke belemmering van mededinging. Boetegrondslag aanbestedingsomzet 2001 niet onredelijk geacht; uit gang van zaken blijkt dat er sprake is van een aanbesteding zoals gedefinieerd in de Boetebekendmaking B&U...
 • LJN AU4288, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 04/3436
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden bestaande uit het organiseren van de Pleuroparade. Inperking van grondrechten (recht tot betoging en vergadering). Niet aangetoond dat het goede functioneren van de dienst , voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
 • LJN BC2736, Kort geding, 164976
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres stelt dat gedaagde 2 op internet verschillende uitlatingen over haar en haar dierenpension heeft gedaan die grove onwaarheden bevatten in onnodig grievende bewoordingen. Zij stelt door deze uitlating aangetast te worden in haar eer en goede naam; zij voert dan ook aan dat gedaagde 2 jegens haar een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6...
 •