Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • LJN AU6741, Cassatie, 00312/05
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    17-10-2006
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    1. Verbindendheid art. 10 APV ’s Gravenhage. 2. Beëindiging betoging wegens ontbreken voorafgaande kennisgeving. 3. Bevel krachtens art. 7 WOM. Ad 1. HR: het middel dat klaagt over verwerping van het beroep op onverbindendheid van art. 10 APV ’s-Gravenhage faalt op de in de conclusie van de AG weergegeven gronden, o...
  • LJN BJ2895, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/1144 MEDED- T1
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    15-07-2009
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Rotterdam
    Boete opgelegd wegens structurele overtreding van het kartelverbod in B&U-sector (bouwfraude); Geen sprake van een niet schadelijke belemmering van mededinging. Boetegrondslag aanbestedingsomzet 2001 niet onredelijk geacht; uit gang van zaken blijkt dat er sprake is van een aanbesteding zoals gedefinieerd in de Boetebekendmaking B&U...
  • LJN AU4288, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 04/3436
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    05-10-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - enkelvoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Utrecht
    Verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden bestaande uit het organiseren van de Pleuroparade. Inperking van grondrechten (recht tot betoging en vergadering). Niet aangetoond dat het goede functioneren van de dienst , voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
  • LJN BC2736, Kort geding, 164976
    Rechtsoort
    Handelszaak
    Datum uitspraak
    10-01-2008
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Kort geding
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Arnhem
    Eiseres stelt dat gedaagde 2 op internet verschillende uitlatingen over haar en haar dierenpension heeft gedaan die grove onwaarheden bevatten in onnodig grievende bewoordingen. Zij stelt door deze uitlating aangetast te worden in haar eer en goede naam; zij voert dan ook aan dat gedaagde 2 jegens haar een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6...
  •