Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF5805, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00415
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 02/00415 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid grote ondernemingen P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AV1136, Voorlopige voorziening, Awb 06 / 192
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  03-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Reconstructiewet concentratiegebieden en vrijstelling van rechtswege.
 • LJN AY8684, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/461
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 • LJN AA2133, Cassatie, 31466
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 26 juli 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1...
 • LJN AU7739, Cassatie, 39339
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevolge art. 15, lid 1, aanhef en letter c, Wet BVR van toepassing bij verkrijgingen door Kadaster?
 • LJN AP4644, Hoger beroep, 200306953/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 14 februari 2003 heeft de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam (hierna: de deken) appellant een aantal mededelingen en verzoeken gedaan, en appellant een termijn gegeven om daarop te reageren.
 • LJN AR1501, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/166
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Appellant heeft bij brief van 27 februari 2004, bij het College binnengekomen op 1 maart 2004, beroep ingesteld tegen een besluit van verweerder van 23 januari 2004. Bij dit besluit heeft verweerder het bezwaar van appellant, gericht tegen een ten aanzien van hem op grond van de Wet op de Accountants...
 • LJN AU5084, Hoger beroep, 1440/2004 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 1 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Hieruit volgt dat de kosten voor telefonische informatie aan debiteuren en derden reeds in de tarieven verdisconteerd zijn en het de gerechtsdeurwaarder niet past de kosten ingevolge het 0900- servicenummer ten laste van de justitiabele te laten komen, door uitsluitend het 0900...
 • LJN AW1909, Kort geding, 135887
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  BBA is niet van toepassing en een ontslagvergunning van het CWI niet vereist. Wel moet gedaagde blijkens artikel 12 lid 8 van de toepasselijke CAO advies vragen aan het CWI, maar op niet naleving daarvan staat geen sanctie en in ieder geval niet de sanctie van nietigheid van het ontslag.
 • LJN BA9530, Verzet, 06/3052
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Wet verplichte deelneming in een bedrijfstak¬pen¬sioenfonds 2000. Uit de oordelen van het CBB dat het uitvaardigen van een dwangbevel door de kamer als bedoeld in artikel 41 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 een op het publiekrecht gebaseerde bevoegdheid behelst en dat facturering...
 •