Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

KernenergiewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA0303, Hoger beroep, 23-002163-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Wegens overtreding van een groot aantal voorschriften van de voor hen geldende milieuvergunning heeft de rechtbank te Alkmaar verdachte en de bedrijven A en B alle veroordeeld tot een geldboete van 25.000 euro. Zowel de veroordeelde bedrijven als het Openbaar Ministerie zijn tegen die vonnissen in beroep gekomen...
 • LJN BJ4584, Voorlopige voorziening, 200904811/1/M1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2009 hebben de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de ministers), in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat aan de rechtspersoon naar buitenlands recht International Nuclear Services Ltd...
 • LJN AX7026, Eerste aanleg - meervoudig, 200509726/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 oktober 2005 hebben verweerders krachtens de Kernenergiewet aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Urenco Nederland B.V." vergunning verleend voor het wijzigen van een inrichting op het adres Planthofsweg 77 te Almelo. Verder zijn bij dit besluit voorschriften...
 • LJN BC6770, Eerste aanleg - meervoudig, 18/994616-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Kernenergiewet Opzettelijk zonder vergunning invoeren en vervoeren van verarmd uranium
 • LJN AT3110, Eerste aanleg - meervoudig, 14.036022-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bedrijf te Petten veroordeeld terzake van fors aantal milieu-overtredingen. Verwerping van beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM wegens schending van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Overweging met betrekking tot de werkingssfeer van richtlijn CPR 15-1. Partiële vrijspraken. Verdachte heeft verbetertraject ingezet...
 • LJN BC0516, Eerste aanleg - meervoudig, 200701652/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 23 februari 2006 heeft de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) een verzoek gedaan om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen jegens de naamloze vennootschappen Railion Nederland N.V. en Transnubel N.V. vanwege het zich zonder vergunning ontdoen van splijtstoffen in Frankrijk.
 • LJN AU0399, Eerste aanleg - meervoudig, 200408865/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 september 2004, kenmerk SAS/2004084087, hebben verweerders krachtens artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet aan appellante sub 2 vergunning verleend voor het veranderen van een kernenergiecentrale op het adres Zeedijk 32 te Borsele. Tevens hebben zij bij dit besluit toepassing...
 • LJN AW1253, Voorlopige voorziening, 200601739/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 2 maart 2006 heeft verzoekster bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een besluit op haar aanvraag om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen vanwege overtreding van artikel 15 van de Kernenergiewet door de naamloze vennootschappen "Railion Nederland N.V." (hierna...
 • LJN AW1252, Voorlopige voorziening, 200601716/1 en 200601728/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 november 2005 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "Transnubel N.V." (hierna: Transnubel) een vergunning verleend voor het vervoeren over de weg van maximaal tien zendingen bestraalde splijtstofelementen van de door de naamloze vennootschap "N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid...
 • LJN AY9398, Eerste aanleg - meervoudig, 200602286/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 november 2005 hebben verweerders aan de naamloze vennootschap "Transnubel N.V." (hierna: Transnubel) een vergunning verleend voor het vervoeren over de weg van maximaal tien zendingen bestraalde splijtstofelementen van de door de naamloze vennootschap "N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid...
 • LJN BA3695, Voorlopige voorziening, 200702014/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 december 2006 hebben verweerders op grond van artikel 15 onder a van de Kernenergiewet aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Urenco Nederland B.V." vergunning verleend voor het vervoer en het buiten Nederlands grondgebied brengen van onbestraalde verarmde splijtstof met bestemming St. Petersburg (Rusland).
 • LJN AB0298, Eerste aanleg - meervoudig, E03.94.1333/P80
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  RAAD VAN STATE No. E03.94.1333/P80. Datum uitspraak: 29 juni 1998. AFDELING BESTUURSRRECHTSPRAAK Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht, in het geschil tussen: 1. [appellant 1-A]., [appellant 1-B]. en [appellant 1...
 •