Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Luchtvaartwet

 

Artikel 38
1
Onze Minister kan op terreinen, gelegen binnen een afstand van 500 m van de grens van een luchtvaartterrein, een verbod leggen ten aanzien van het hebben van roerende zaken, het oprichten of het hebben van bouwwerken of andere opstallen dan wel het planten of het hebben van gewassen op die terreinen of op die terreinen boven een door hem te bepalen hoogte.
2
Onze Minister kan op terreinen, gelegen binnen een afstand van 500-5000 m van de grens van een luchtvaartterrein, een verbod leggen ten aanzien van het hebben van roerende zaken, het oprichten of het hebben van bouwwerken of andere opstallen dan wel het planten of het hebben van gewassen op die terreinen boven een door hem te bepalen hoogte, welke niet minder kan zijn dan de in het derde lid aangegeven minimum hoogte.
3
De in het tweede lid bedoelde minimum hoogte is voor terreinen, gelegen op de in kolom A bedoelde afstand van de grens van een luchtvaartterrein, de daarnaast in kolom B vermelde hoogte.
A
B
500 m
5,00 m
501 m
5,01 m
502 m
5,02 m
en zo voort tot
1000 m
10,00 m
1003 m
10,04 m
1006 m
10,08 m
1009 m
10,12 m
en zo voort tot
2125 m
25,00 m
2125-5000 m
25,00 m
4
De door Onze Minister te bepalen hoogten worden gerekend:
a
van een daartoe door Onze Minister aangewezen niveau, dat niet lager mag zijn dan het onder b bedoelde punt;
b
indien geen aanwijzing ingevolge a heeft plaats gehad, van het laagst gelegen punt van het luchtvaartterrein af.
5
Het is verboden roerende zaken te hebben, bouwwerken of andere opstallen op te richten of te hebben dan wel gewassen te planten of te hebben in strijd met een door Onze Minister gelegd verbod, als bedoeld in het eerste en tweede lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH3240, Hoger beroep, 200803224/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 september 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) het verzoek van de naamloze vennootschap N.V. Luchthaven Schiphol (hierna: Schiphol) tot opheffing van het bouwverbod van 19 februari 2003 afgewezen.
 • LJN AA6721, Hoger beroep, 199901201/1 en 200002212/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  199901201/1 en 200002212/1. Datum uitspraak: 8 augustus 2000 afdeling bestuursrechtspraak Uitspraak in de gedingen tussen: 1. Appellant 1 te Hoofddorp, 2. de stichting "Stichting Vrienden van het Gein" en Appellant 2, beide te Amsterdam, 3. Appellant 3 te Akersloot, 4. Appellant 4.1 en Recreatiepark Aalsmeer te Aalsmeer, Appellant 4...
 • LJN AO2105, Eerste aanleg - meervoudig, 88167/HA ZA 02-1391
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Chipshol vordert van de Provincie Noord-Holland een bedrag van ruim 118 miljoen euro. Chipshol voert daartoe aan: - dat zij eigenares is van 38,5 hectare grond gelegen in Schiphol-Zuidoost; - dat de gemeente Haarlemmermeer het met betrekking tot die grond vigerende bestemmingsplan in het jaar 2000 heeft...
 • LJN AS2352, Eerste aanleg - meervoudig, 95866/ HA ZA 03-1163
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Chipshol vordert veroordeling van Luchthaven Schiphol tot betaling schadevergoeding als gevolg van bouwverbod Groenenbergterrein. Formele verweren van Luchthaven Schiphol en Provincie Noord-Holland worden verworpen; in beginsel zal de Luchthaven Schiphol de door Chipshol tengevolge van het bouwverbod geleden schade moeten vergoeden...
 •