Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Successiewet 1956Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB2088, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/123
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Artikel 12 van de SW is van toepassing op schenkingen die gedaan zijn door een erflater die ten tijde van de schenking buiten Nederland woonde maar die ten tijde van het overlijden in Nederland woonachtig was. De verkrijger behoeft niet tevens erfgenaam te zijn.Tariefgroep III niet in strijd met artikel 26 IVPPR of artikel 1 van het 1e Protocol bij het EVRM...
 • LJN AA2995, Cassatie, 29132
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van AX te Z, BX te Q, en CX te R tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 augustus 1992 betreffende de ter zake van na te melden schenkingen opgelegde aanslagen tot navordering van het recht van schenking. 1. Aanslagen en geding voor het Hof Ter zake...
 • LJN AY5999, Cassatie, 39259
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Reikwijdte navorderingsbevoegdheid op grond van artikel 52 Successiewet 1956.
 • LJN BF3840, Cassatie, 07/11724
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Voor toepassing van art. 12 Successiewet 1956 is niet vereist dat de verkrijger van de schenking tevens erfgenaam is, noch dat de erflater ten tijde van de schenking in Nederland woonde.
 • LJN AP0971, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01383
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Niet in geschil is dat de STRIPS civielrechtelijk nog niet vorderbare termijnen van rente zijn. In geschil is alleen of voor de verkrijging daarvan de vrijstelling van successierecht geldt. Volgens de Inspecteur is die niet van toepassing wanneer niet vorderbare termijnen zijn belichaamd in een afzonderlijk verhandelbaar vermogensrecht...
 • LJN AN9141, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01100
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Omvang van een nalatenschap wordt mede bepaald door de waarde van onroerende zaken, die ten tijde van het overlijden van erflater deels bij een of meer van diens kinderen, deels bij derden krachtens huur in gebruik zijn. Krachtens elk van die huurovereenkomsten ligt de huurprijs onder het niveau van...
 • LJN AA2958, Cassatie, 28549
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 september 1991 betreffende de aan haar opgelegde aanslag in het recht van successie ter zake van haar verkrijging uit de nalatenschap van A, overleden op 25 juni 1988. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN BB2618, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/4693
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  "Voortijdige aflossing op een overbedelingsschuld door erflaatster, binnen 180 dagen van haar overlijden, is belast op grond van artikel 12 Succesiewet (Sw). Erflaatster heeft een recht van gebruik tot haar overlijden gekregen (van een renteloze schuld welke eerst opeisbaar was bij overlijden van erflaatster...
 • LJN BJ4641, Eerste aanleg - meervoudig, 08/7815 t/m 08/7819
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Successierecht. De waarde van de verkrijging is niet meer dan het vrijgestelde bedrag.
 •