Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ8514, Raadkamer, 06/1340
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Medische gegevens in strafrechtelijk onderzoek.
  [...] De klaagster beklaagt zich over het voortduren van de inbeslagneming en over het uitblijven van een last tot teruggave van de in beslag genomen voorwerpen en gegevens.[...]
  Nu de officier van justitie haar vordering, erop gericht dat de rechter...
 • LJN AA7342, Eerste aanleg - meervoudig, Rekestnummer: 00/3019
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13.038012/97 Rekestnummer: 00/3019 +---------------+ ¦ BESCHIKKING ¦ +---------------+ op het klaagschrift van: De Nederlandse Bank N.V (DNB), gevestigd te Amsterdam. 1. Procesgang. 1.1 In het kader van een gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak met bovengenoemd parketnummer tegen [verdachte] heeft de rechter...
 • LJN AZ8512, Raadkamer, 06/1073
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Medische gegevens in strafrechtelijk onderzoek.
  [...] De klaagster beklaagt zich over het voortduren van de inbeslagneming en over het uitblijven van een last tot teruggave van de in beslag genomen voorwerpen en gegevens.[...]
  De hiervoor weergegeven feiten in aanmerking nemende is de rechtbank, met de officier van justitie en de rechter...
 • LJN AX0325, Raadkamer, 09/753134-05; kenmerk RK 05/1882
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering van Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, primair strekkende tot teruggave van een gesloten en verzegelde envelop inhoudende een 'dossier gezondheidszorg 0-4 jarigen'.
 • LJN AV2386, Cassatie, 03082/05 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag door Stichting Thuiszorg tegen beslag op medisch consultatiebureaudossier onder die stichting t.b.v. strafzaak tegen gezinsvoogdes n.a.v. gewelddadige dood 3-jarig meisje. 1. Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt,...
 • LJN BD7817, Cassatie, 07/11578 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verschoningsrecht arts. Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden...
 •