Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5985, Hoger beroep, 200606578/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Overgangsrecht / bip / bob Bij besluit van 13 juli 2004 heeft de minister, onder verwijzing naar de Afdelingsuitspraak 200305095/1 van 15 oktober 2003, het door appellant gemaakte bezwaar gegrond verklaard en de aanvraag, onder voorbehoud van het betalen van leges, alsnog in behandeling genomen, op de grond dat vorenbedoeld artikel 16a Vw ...
 • LJN BA7154, Hoger beroep, 200609196/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Beslissing op aanvraag na gegrondverklaring bezwaar tegen buitenbehandelingstelling is primair besluit / samenhang Bij de besluiten van 7 april 1999 zijn de aanvragen van appellanten om hun een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van geldige machtigingen tot voorlopig verblijf ...
 • LJN BB2543, Hoger beroep, 200702059/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Goede procesorde / niet stellen prejudiciële vragen / doorbreking appèlverbod
  Appellante betoogt dat er grond is voor de Afdeling om niettemin van het hoger beroep kennis te nemen. Daartoe voert zij aan, dat de uitspraak van de rechtbank niet voldoet aan de eisen van een goede procesorde, nu de rechtbank,...
 • LJN AE3619, Hoger beroep, 200201199/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200201199/1. Datum uitspraak: 1 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: [appellant], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, van 30 januari 2002 in het geding tussen...
 • LJN BC3834, Hoger beroep, 200705336/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bekendmaking besluit / aantekening op voorblad geen bewijs van aangetekende verzending
  Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat het besluit van 21 november 1994 aan de vreemdeling in persoon is uitgereikt. In het dossier bevindt zich voorts geen bewijs van de gestelde aangetekende verzending van dit besluit...
 • LJN AB3311, Hoger beroep, 200101805/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200101805/1. Datum uitspraak: 4 mei 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], van [buitenlandse] nationaliteit, appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Dordrecht, van 5 april 2001 in het geding tussen...
 •