Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC1009, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/14186
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Visum voor kort verblijf / herhaalde aanvraag / motiveringsbeginsel / hoorplicht
  Verweerder heeft de aanvraag van eiseres om verlening van een visum voor kort verblijf afgewezen. De rechtbank stelt allereerst vast dat sprake is van een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 Awb, nu de aanvraag...
 • LJN BC1656, Hoger beroep, 20-003343-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gemotiveerde vrijspraak 197a Sr. In casu geen sprake van behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot of verblijf in Nederland. Een vreemdeling die niet in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding dan wel het voor grensoverschrijding benodigde visum verschaft zich op het moment...
 • LJN BC3316, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/9153
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toegang Nederland geweigerd / gemeenschapsonderdaan / Nederlander
  De rechtbank overweegt dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Morson en Jhanjan, 27 oktober 1982, RV1982/113) blijkt dat het gemeenschapsrecht niet verbiedt dat lidstaten hun eigen burgers slechter behandelen dan onderdanen van andere lidstaten...
 •