Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG9897, Hoger beroep, 20-002024-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Artikelen 54, 108 Vreemdelingenwet 2000, artikel 4.39 Vreemdelingenbesluit 2000. Wat er ook zij van de door de verdediging gegeven uitleg aan het begrip “verblijf”, bij gebrek aan nadere onderbouwing en vaststellend dat uit de bewijsmiddelen volgt dat van enige ontheffing en/of uitzondering niet is...
 • LJN BJ2225, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 09/20899
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toezicht / wekelijkse meldplicht / artikel 54, tweede lid, Vw 2000 / 3:2 en 3:46 Awb

  Uit de tekst van de maatregel van toezicht, zijnde een wekelijkse meldplicht, blijkt eenduidig dat deze op grond van artikel 54, tweede lid, van de Vw 2000 is opgelegd. Anders dan verweerder heeft betoogd brengt de...

 • LJN BJ5711, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 09/26929
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Meldplicht op grond van artikel 54, lid 2 Vw

  Uit het desbetreffende proces-verbaal blijkt niet dat eiser het afnemen van vingerafdrukken heeft gefrustreerd; geen grondslag voor het opleggen van deze maatregel van toezicht nu niet valt in te zien waarin het belang van openbare orde of nationale veiligheid is gelegen...

 • LJN BJ5722, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 09/26111
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Meldplicht / belang van de openbare orde / manipulatie vingertoppen

  De rechtbank overweegt in zijn algemeenheid dat de openbare orde de maatregel van toezicht kan vorderen, indien een vreemdeling zijn vingerafdrukken heeft gemanipuleerd. Wat er echter ook zij van de stelling van verweerder dat eiser...

 •