Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming persoonsgegevensJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU2877, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/715
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  WOB. Verzoek om openbaarmaking van onderliggende stukken van ambtsbericht in asielprocedure. Zwaarwegende belangen.
 • LJN AT5858, Eerste aanleg - enkelvoudig, 304149 / HA RK 04-1050
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank heeft besloten dat Dexia binnen vier weken na betekening van deze beschikking aan Verzoeker dient mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, met betrekking tot de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in verband met de toetsing bij het Bureau Kredietregistratie...
 • LJN AU8223, Hoger beroep, 641/05
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Effectenlease-overeenkomst. Verzoek om overzicht van geregistreerde gegevens. Kan zonder opgaaf van redenen, maar inzagebevoegdheid kan worden misbruikt. Gebruik van voorbeeldbrief en website-forum van televisieprogramma. Bevoegdheid uitgeoefend met geen ander doel dan de bank (in haar bedrijfsuitoefening) te schaden.
 • LJN BA7799, Eerste aanleg - enkelvoudig, 85865 JE RK 07-384
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Beslissing door de kinderrechter als bestuursrechter in zaken die verband houden met beslissingen die strekken tot zorg in het kader van de gezinsvoogdij. Verzoek ouders om inzage dossiers minderjarige kinderen, van wie de oudste ouder dan 16 is. Bevoegdheid kinderrechter gelet op de wetsgeschiedenis...
 • LJN AX1994, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2258 en AWB 05/3222
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzoek ex artikel 35 Wbp om overlegging van fysieke bijstandsdossier. Besluit van het college om het dossier slechts ter inzage te leggen. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd waarom sprake is van een uitzonderingsgeval waarin mag worden volstaan met het ter inzage leggen van het dossier.
 • LJN BA4194, Hoger beroep, 200605353/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 29 augustus 2001, 26 mei 2003 en 19 juni 2003 heeft appellant, op verzoek van derden aan hen gegevens verstrekt omtrent de door hen opgegeven kentekens.
 • LJN AT9375, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/1122 WOB STRA
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Betreft een verzoek om informatie op grond van artikel 17 van het privacyregelement Kenetekenregister 2000, welke regeling aldus verweerder de algemene regeling van artikel 35 Wet bescherming privacy opzij zet.
  Naar het oordeel van de rechtbank verdraagt voornoemd artikel 17 zich niet met artikel 12 van de Richtlijn 95/46/EG en artikel 35 Wbp...
 •