Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming persoonsgegevensJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BF5923, Eerste aanleg - enkelvoudig, 171494
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzoek aan BKR om mededeling van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens; kosten van de mededeling en de eis van deugdelijke identificatie. Artikel 35, 37 lid 2, 39 en 46 Wbp. BKR wijst een verzoek om mededeling te doen van persoonsgegevens af omdat de verzoeker zich niet in...
 • LJN BI6357, Hoger beroep, HV 200.018.921
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  27-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Deze wet strekt er niet toe om inhoudelijk te toetsen of persoonsgegevens onjuist zijn. Correctie is alleen mogelijk bij op eenvoudige en objectieve wijze vast te stellen onjuistheden. Verwijderen betekent nog niet vernietigen. Verwijdering met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • LJN AF1344, Hoger beroep, Rekestnummer 0200073
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Beschikking d.d. 4 december 2002 Rekestnummer 0200073 HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN beschikking in de zaak van [appellante], wonende te [woonplaats], appellante, hierna ook te noemen: [appellante], toevoeging, procureur mr P. van der Sluis, advocaat mr E. Tj. van Dalen, tegen de gemeente Leeuwarden,...
 • LJN AT2985, Raadkamer, 119215 EX RK 04-373
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Dexia zaak. Inzage persoonsgegevens. Nuancering verplichting Dexia.
 • LJN AY5824, Eerste aanleg - enkelvoudig, 232230 rekestnummer 04.851
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking in zaak van verzoekers tegen Dexia Bank Nederland N.V. Verzoekschrift op grond van artikel 46 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De rechtbank beveelt Dexia om, binnen zes weken na betekening van deze beschikking, een schriftelijk overzicht als bedoeld in artikel 35 tweede lid Wbp aan...
 • LJN AS2127, Eerste aanleg - enkelvoudig, Rekestnr. 186224/HA RK 04-363
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechter in Utrecht heeft vandaag geoordeeld dat Dexia Bank geen overzicht hoeft te verstrekken van de door de bank verwerkte persoonsgegevens van een bepaalde klant, omdat de klant onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat zijn belang is bij het verkrijgen van deze informatie. De klant had via de rechter...
 • LJN AT2889, Raadkamer, 118953 EX RK 04-370
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Dexia zaak. Inzage persoonsgegevens. Nuancering verplichting Dexia.
 •