Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet melding collectief ontslagJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY8322, Cassatie, 00093/06 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Rechtsdwaling. ‘s Hofs oordeel dat verdachte niet heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid t.a.v. de ongeoorloofdheid van de haar verweten gedragingen is hierop gegrond dat op verdachte de zelfstandige verplichting rustte te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving en zich daaromtrent te informeren...
 • LJN AF6887, Hoger beroep, 23-001395-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  arrestnummer rolnummer 23-001395-01 datum uitspraak 4 april 2003 tegenspraak Verkort arrest van het Gerechtshof te Amsterdam gewezen op het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de meervoudige strafkamer in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 1 november 2000 in de strafzaak onder parketnummer 13/009039...
 • LJN AN7049, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1997
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 19 december 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van 12 november 2002 van verweerder. Bij dat besluit is ongegrond verklaard het bezwaar van appellante tegen het besluit van 6 juni 2002 van verweerder, strekkende tot intrekking...
 • LJN BA7898, Cassatie, 01870/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Meldingsplicht Wet MOT. Bewezen is verklaard dat verdachte voor derden eurobiljetten in kleinere coupures heeft omgewisseld voor eurobiljetten in grotere coupures zonder te voldoen aan de meldingsplicht van de Wet MOT. Het middel en het verweer nemen tot uitgangspunt dat waar in de tll sprake is van “wisselen van ...
 • LJN AE2270, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120070-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/120070-98 Datum uitspraak: 3 mei 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, meervoudige economische kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [B.], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het...
 • LJN AY8324, Cassatie, 00098/06 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Maximale duur taak- en werkstraffen bij samenloop. Verdachte is o.m. veroordeeld tot 240 uren werkstraf en in een gelijktijdig behandelde zaak tot 120 uren OATAN. Hoewel uit de toelichting blijkt dat de wetgever in art. 22c.2 Sr de duur van de taak- en werkstraf heeft beperkt tot respectievelijk 480 en 240 uren, aangezien taak...
 • LJN BC2761, Hoger beroep, 2200014806
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bedrijf C. heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan het opstellen van valse jaarrekeningen, die daardoor geen juist beeld van de werkelijkheid gaven. Verdachte heeft daaraan feitelijk leiding dan wel daartoe opdracht gegeven. Voorts heeft verdachte feitelijk leiding gegeven aan een criminele organisatie...
 • LJN AA7998, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009039-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/009039-00 datum uitspraak: 1 november 2000 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer tevens economische meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], ingeschreven in de...
 • LJN AU8679, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150076-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  niet- ontvankelijkheidsverweer: fundamentele veronachtzaming van de rechten van de verdediging op een eerlijk proces, schending van het gelijkheidsbeginsel, geen proces-verbaal van opsporingshandelingen in Suriname, ten onrechte gebruik gemaakt van infiltratie en pseudokoop, schending van het ondervragingsrecht ex art...
 • LJN BE9100, Hoger beroep, 106.011.421/01 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onderwerp van deze klachtonderdelen zijn de transacties met betrekking tot het registergoed te Hilversum. Zoals reeds door de kamer vastgesteld zijn ABC-transacties niet per definitie ongebruikelijk. Een notaris is echter wel gehouden om bij dit soort transacties oplettend te zijn. Ook dient hij na te...
 • LJN AF6551, Cassatie, 01464/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  27 mei 2003 Strafkamer nr. 01464/02 ES/ABG Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 maart 2002, nummer 23/002826-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (India) op [geboortedatum] 1958, wonende te [woonplaats]. 1. De bestreden uitspraak ...
 • LJN AY8325, Cassatie, 00099/06 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Maximale duur taak- en werkstraffen bij samenloop. Zaak hangt samen met HR LJN AY8324 en wordt met art. 81 RO afgedaan.
 • LJN AV6660, Hoger beroep, 23-002064-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Wisselkantoor. Beroeps- en/of bedrijfsmatig ten behoeve en/of op verzoek van anderen opzettelijk wisseltransacties uitvoeren.
 •