Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op belastingen van rechtsverkeerJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ2973, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1582
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  naheffing overdrachtsbelasting. Belanghebbende, een woningstichting, heeft bij een fusie met een andere stichting bejaardenwoningen verkregen. Tussen partijen is niet in geschil dat op deze verkrijging ingevolge de wet geen vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing is. Met belanghebbende is...
 • LJN AA1244, Eerste aanleg - meervoudig, 97/0568
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem belastingkamer nummer 97/0568 U i t s p r a a k Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 april 1997, nummer 32 095, gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid...
 • LJN AE4400, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01948
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belastingkamer Nr. 98/01948 HET GERECHTSHOF TE 'Shertogenbosch U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heren X en Y beiden wonende te Z, tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Registratie en successie te...
 • LJN AY9633, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/836
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Overdrachtsbelasting. Eiser krijgt bij de inbreng van een onroerende zaak door zijn mede-firmant belang bij onverdeelde helft van de boekwaarde van die onroerende zaak. Verweerder heeft terecht geheven over de helft van de waarde van de onroerende zaak. De uitzondering, zoals genoemd in de Memorie van Toelichting bij art...
 • LJN BC6781, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01153
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het is aan de Inspecteur om het bewijs te leveren dat belanghebbende de economische eigendom van de drie percelen heeft verkregen. De Inspecteur voert in zijn beroepschrift aan dat belanghebbenden uiterlijk in mei 1997 de economische eigendom van de percelen verkreeg. Immers, aldus de Inspecteur, toen is begonnen met de aanleg van de golfbaan...
 • LJN ZC8109, Cassatie, 35721
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35.721 8 februari 2002 FA gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 oktober 1999 nr. BK-96/02875, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AA1270, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20682
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-05-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem belastingkamer nummer 97/20682 U i t s p r a a k Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X, wonende te *Z, ingekomen op 15 juli 1997 en gericht tegen de uitspraak d.d. 5 juni 1997 van de inspecteur van de Belastingdienst/Registratie...
 • LJN AA1146, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20684
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-05-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem belastingkamer nummer 97/20684 U i t s p r a a k Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X, wonende te *Z, ingekomen op 15 juli 1997 en gericht tegen de uitspraak d.d. 5 juni 1997 van de inspecteur van de Belastingdienst/Registratie...
 • LJN BC6791, Hoger beroep, 06/00436
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof voegt daaraan toe, dat de Wet geen definitie bevat van het begrip "in het algemeen belang werkzame instellingen". Voor de uitleg van dit begrip kan men derhalve niet de Wet raadplegen. Het begrip speelt wel een rol in diverse fiscale wetten, in het bijzonder in de Wet inkomstenbelasting 2001,...
 • LJN AF0602, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/05550
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/05550 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren te P van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur...
 •