Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964

 

Artikel 5a
1
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder artiest: degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur als musicus of anderszins als artiest optreedt, tenzij:
a
hij in Nederland woont, en:
1
bij een beschikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is verklaard dat de voordelen die hij geniet uit zijn optreden worden aangemerkt als winst uit onderneming, of
2
bij een beschikking als bedoeld in artikel 3.157 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is verklaard dat de werkzaamheden die hij verricht in het kader van zijn optreden, worden aangemerkt als werkzaamheden uitsluitend verricht voor rekening en risico van de onderneming van een in Nederland gevestigde vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft; of
b
hij inwoner is van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; of
c
hij het optreden rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.
2
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder beroepssporter: degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur als beroep een tak van sport beoefent, tenzij:
a
hij in Nederland woont, of
b
hij inwoner is van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; of
c
hij de sportbeoefening rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.
3
Ingeval een artiest of beroepssporter optreedt of als beroep een tak van sport beoefent in het kader van een dienstbetrekking tot een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige, is hij voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen werknemer.
4
Ingeval een niet in Nederland wonende artiest of beroepssporter optreedt of als beroep een tak van sport beoefent in het kader van een dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige die niet in Nederland is gevestigd, vindt de heffing van loonbelasting plaats ingevolge de regelingen zoals die gelden voor artiesten en beroepssporters.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA8006, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1961
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende maakt bezwaar tegen een aan derde opgelegde naheffingaanslag dividendbelasting. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende niet bezwaargerechtigd is. Belanghebbende heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat zij als gemachtigde van de inhoudingsplichtige bezwaar heeft gemaakt.
 • LJN AD5251, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/510
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: 00/510 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, eiseres, en Sociale Verzekeringsbank (kantoor Deventer), verweerder 1. Aanduiding bestreden besluit Besluit van verweerder van 27 april 2000. 2...
 • LJN AA1783, Cassatie, 30929
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X wonende in Z, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 november 1994 betreffende na te melden haar opgelegde naheffingsaanslag in de loonbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1...
 • LJN AA6503, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02052
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/02052 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te Z van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AA4513, Eerste aanleg - meervoudig, 92/3137
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-11-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  kenmerk 92/3137 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X-IJ thans wonende in land a met domicilie in O., belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen, de inspecteur. 1. Loop van het geding Van belanghebbende...
 • LJN BI3728, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2843
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Voor “duurzaam gescheiden leven” in de zin van art. 5 , eerste lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 is meer nodig dan alleen het woonachtig zijn van de echtelieden op verschillende adressen. De onweersproken gebleven stelling dat door eiser steeds aangifte is gedaan als ware hij niet duurzaam...
 •