Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF0605, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00648
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/00648 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna: de belanghebbende) tegen de door het hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AM1883, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00296
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: 1. Heeft een buitenlands belastingplichtige inwoner van een lidstaat op grond van het EG-recht recht op aftrek van de belastingvrije som, die Nederland bij wet aan binnenlands belastingplichtigen toekent, ook wanneer minder dan 90% van zijn vermogen in Nederland gelegen is...
 • LJN AV2864, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/04695
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De belanghebbende was in het jaar 2000 directeur en aandeelhouder van A B.V.. Voorts heeft hij meermaals gesteld, dat de vennootschap aan loonheffing heeft betaald wat binnen haar mogelijkheden lag. In dit laatste ligt naar het oordeel van het Hof besloten, dat de belanghebbende ervan op de hoogte was, dan wel had moeten zijn, dat A B...
 • LJN AE7600, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/00482
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belastingkamer Nr. 98/00482 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AZ8739, Eerste aanleg - meervoudig, 99/30101
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  D is ingezetene van Duitsland. Hij bezit slechts een niet-wezenlijk deel van zijn vermogen in Nederland. Hij kan dan volgens het HvJ EG niet worden vergeleken met ingezetenen van Nederland. De weigering van Nederland om D de belastingvrije som toe te kennen, terwijl die aan binnenlands belastingplichtigen...
 • LJN BG8020, Hoger beroep, BK-08/00056
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Belanghebbende is een betaaldvoetbalorganisatie (BVO). In 2002 heeft een voetbalteam van belanghebbende een vrienschappelijke wedstrijd gespeeld tegen een team van een BVO uit Groot-Brittannië. In verband hiermee heeft de Inspecteur loonheffing nageheven over de tussen de BVO's overeengekomen gage. Het Hof acht dit niet in strijd met artikel 49 EG-Verdrag.
 • LJN AZ8724, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00296
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wanneer Nederland de belastingvrije som weigert aan buitenlandse belastingplichtigen dan is er geen sprake van discriminatie. Binnen- en buitenlandse belastingplichtigen mogen door Nederland anders worden behandeld. Dat wordt naar het oordeel van (ook) dit Hof pas anders wanneer in het voetspoor van...
 • LJN AW1355, Eerste aanleg - meervoudig, BK 738/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of tot een bedrag van € 18.015,- loonbelasting bij wijze van voorheffing op de belasting ter zake van het belastbaar inkomen uit werk en woning in aanmerking kan worden genomen.
 • LJN BC1935, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/5581/LB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiseres is een betaald voetbalorganisatie. Eiseres en een betaald voetbalorganisatie uit Groot Brittannië (hierna: BVO uit GB) zijn in 2002 overeengekomen dat een aantal bij haar in loondienst zijnde voetballers een vriendschappelijke wedstrijd tegen een aantal voetballers van eiseres zouden gaan spelen...
 •