Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB1882, Eerste aanleg - meervoudig, 95/03665
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/03665 HET GERECHTSHOF TE ‘s-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de naamloze vennootschap X N.V. te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid douane te P (thans: Q) van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE2023, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 97/22509 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan hem opgelegde naheffingsaanslag...
 • LJN AE3362, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01330
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende handelt in tabaksfabrikaten en heeft aanvragen voor accijnszegels ingediend bij de inspecteur. De zegels zijn meegeven aan een koerier. De accijnszegels zijn vervolgens vermist geraakt. Nu vaststaat dat de tabakszegels niet, zoals wettelijk is voorgeschreven, zijn aangebracht op door...
 • LJN AE4066, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/2365
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is betrokken geweest bij de invoer van ongebanderolleerde sigaretten in het douanegebied van de Europese Unie, zodat belanghebbende accijns verschuldigd is geworden. Accijns kan worden nageheven van ieder die de desbetreffende, niet in de accijnsheffing betrokken, accijnsgoederen voorhanden heeft of heeft gehad...
 • LJN AF0332, Cassatie, 36388
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Aan belanghebbende zijn over het tijdvak 1 april 1995 tot en met 31 oktober 1995 op één aanslagbiljet, gedateerd 23 januari 1998, naheffingsaanslagen opgelegd in de accijns van bier, de accijns van overige alcoholhoudende producten en de accijns van tabaksproducten, alsmede in de omzetbelasting, voor wat betreft de accijnzen tot een bedrag van in totaal ƒ 34...
 • LJN AF4601, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02124
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF ARNHEM derde meervoudige belastingkamer nummer 00/02124 (omzetbelasting) UITSPRAAK op het beroep van [X] te [Z] (hierna te noemen belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/ Douanedistrict [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen na te noemen...
 • LJN AF6033, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01339
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/01339 (accijns) U i t s p r a a k op het beroep van [X] N.V. te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te noemen aan...
 • LJN AN8173, Cassatie, 38605
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.605 14 november 2003 EC gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 mei 2002, nr. P 99/02365, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslagen. 1. Naheffingsaanslagen, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AO1502, Cassatie, 38595
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.595 9 januari 2004 EC gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 juni 2002, nr. 00/4050, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslagen. 1. Naheffingsaanslagen, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AO3043, Cassatie, 38565
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - artikel 79 Wet op de accijns - teruggave of verrekening van verloren gegane accijnszegels - belastingheffing op tabaksprodukten als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de omzetbelasting 1968 - vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
 • LJN AZ8738, Eerste aanleg - meervoudig, 99/02061
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De belanghebbende is een sigarenproducent, die jaarlijks ongeveer 600 miljoen sigaren produceert onder de merknamen G, H, I en J. Zij zet de sigaren met name af in Europa, maar exporteert tevens naar ruim 100 landen daarbuiten. [..] De belanghebbende heeft naar het oordeel van het Hof met de bescheiden zoals weergegeven in 2...
 • LJN BA8043, Cassatie, 38565 bis
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vermissing accijnszegels; Eindbeslissing in HvJ EG-zaak C-494/04 (Heintz van Landewijck).
 •