Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ1820, Eerste aanleg - meervoudig, 05/3951
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De transactie maakte deel uit van een zogenoemde papieren ABCD-transactie. Er is sprake geweest van schijnhandelingen (facturencarrousel) die niet is opgezet met de bedoeling om de macht om als eigenaar over de CD’s te beschikken over te dragen. Geen schending procespositie niet verstrekken van belastinggegevens derden.
 • LJN BD9007, Hoger beroep, 07/00509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft op geen enkele wijze inzicht verschaft in de aard van de kosten waarop de door haar in aftrek gebrachte omzetbelasting ad € 1.010 betrekking heeft. Aldus heeft zij het door haar gestelde recht op aftrek niet aannemelijk kunnen maken. Boete: Het niet verstrekken van enig inzicht in...
 • LJN AU5075, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1494
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aan eiseres was door 100%-dochtermaatschappij op facturen omzetbelasting in rekening gebracht. Eiseres had deze belasting in aftrek gebracht. De dochtermaatschappij heeft deze belasting niet voldaan. Naheffing daarvan terecht, omdat de facturen geen betrekking hadden op aan eiseres verrichte prestaties...
 • LJN AF5684, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/00049
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer02/00049 (omzetbelasting) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] Beheer BV c.s. te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] (hierna: de Inspecteur) beslissing : uitspraak op een bezwaarschrift beschikking ...
 • LJN BF0159, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/930
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  geen samenvatting
 • LJN BB7891, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01224
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voor honorering van het gelijkheidsbeginsel is vereist dat het gaat om feitelijk en rechtens gelijke gevallen. Verder moet er sprake zijn van begunstigend beleid, dan wel van een oogmerk van begunstiging. Zo van begunstigend beleid of het oogmerk van begunstiging geen sprake is, komt toepassing van het...
 • LJN BA8927, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/9900
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Omzetbelasting. Niet aannemelijk is geworden dat eiseres de kosten ter zake waarvan zij de voorbelasting in aftrek heeft gebracht, in haar hoedanigheid van ondernemer en in het kader van haar onderneming heeft gemaakt. Het volgen van de aangiften over het eerste en tweede kwartaal van 2004 en het telefoongesprek...
 • LJN BC3359, Eerste aanleg - meervoudig, 07/5375 en 07/3800
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het recht op aftrek van voorbelasting kan worden geweigerd indien komt vast te staan dat dit recht frauduleus of met misbruik wordt ingeroepen. Daarnaast geldt dat, in het onderhavige geval, het recht op aftrek van voorbelasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door de hoogte van de omzet zoals die is vastgesteld door verweerder.
 • LJN AH9789, Cassatie, 38026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Omzetbelasting / ondernemerschap en aftrek voorbelasting bij overdracht aandelen (deelneming) vanuit fiscale eenheid / vrijstelling inzake aandelen / artikel 11 Wet OB.
 •