Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het voortgezet onderwijs

 

Artikel 12 Periode van voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.; profielen
1
Het onderwijs aan scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en aan scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs omvat met ingang van het vierde leerjaar een periode van voorbereidend hoger onderwijs.
2
De periode van voorbereidend hoger onderwijs is ingericht volgens profielen. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma, zodanig ingericht dat het biedt:
a
een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming,
b
een algemene voorbereiding op het hoger onderwijs, en
c
een bijzondere voorbereiding op groepen van naar inhoud verwante opleidingen in het hoger onderwijs.
3
De school verzorgt alle profielen. De profielen zijn:
a
het profiel natuur en techniek;
b
het profiel natuur en gezondheid;
c
het profiel economie en maatschappij;
d
het profiel cultuur en maatschappij.
4
Elk profiel bestaat uit:
a
een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen van de desbetreffende schoolsoort gelijk is,
b
een profieldeel, dat kenmerkend is voor dat profiel, en
c
een vrij deel.
5
Het bevoegd gezag richt het onderwijs in de periode van voorbereidend hoger onderwijs in op de grondslag van een normatieve studielast voor de leerling van 1600 uren per leerjaar, uitgaande van 40 weken met elk een normatieve studielast van 40 uren. Het bevoegd gezag richt een in schooltijd verzorgd onderwijsprogramma in dat voor elke leerling ten minste 1000 uren per leerjaar omvat, met dien verstande dat het programma in het laatste leerjaar ten minste 700 uren omvat.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU1727, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3699 BESLU en AWB 05/3700 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Het betreft een uitspraak inzake een geschil tussen verzoeker, aankomend student geneeskunde, en de IBG. De aanmelding van verzoeker voor plaatsing voor de studie geneeskunde was door de IBG ingetrokken, nu eerstgenoemde niet tijdig een bewijs had ingezonden dat hij voldeed of zou gaan voldoen aan de nadere vooropleidingseisen...
 • LJN AV8645, Hoger beroep, 200507727/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 2 juni 2005 heeft appellant (hierna: de IBG) aan [wederpartij] meegedeeld dat zijn aanmelding voor de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam voor het studiejaar 2005-2006 als vervallen wordt beschouwd.
 •