Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tarieven in burgerlijke zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO0648, Cassatie, 38248
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.248 19 december 2003 SE gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 maart 2002, nr. BK-00/01843, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN BB5973, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/03235
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voor zover belanghebbende zou hebben betoogd dat het schildersatelier als zodanig moet worden aangemerkt als een tot haar onderneming behorend vermogensbestanddeel, zoals bedoeld in het arrest Charles en Charles-Tijmens van 14 juli 2005, nr. C-434/0314 van het Hof van Justitie ( te kennen uit V-N 2005/35...
 • LJN AF7143, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00939
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 02/00939 (inkomstenbelasting) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] (hierna: de Inspecteur) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft ...
 • LJN BB4752, Cassatie, 43332
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 45 Wet IB 1964. Persoonlijkeverplichtingenrente.
 • LJN AO9975, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/01601
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De “eigen woning” als bedoeld in artikel 42a, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken omvat in dit geval zowel het landhuis als de onder 2. genoemde bijgebouwen en gronden. Nu in 1999 uitsluitend het landhuis in het register bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 was ingeschreven...
 • LJN AO6250, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01553
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: Dienen de onder 2.6 hiervoor weergegeven advocaatkosten ad ƒ 4.417,98 in aanmerking te worden genomen als op de inkomsten drukkende aftrekbare kosten als bedoeld in artikel 35 van de Wet IB? Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend, de Inspecteur daarentegen ontkennend.
 •