Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet waardering onroerende zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU1500, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/322
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Geruisloze Inbreng apotheekhoudende huisartsenpraktijk in besloten vennootschap. Verkrijgingsprijs aandelen. Waardering goodwill apotheekgedeelte.
 • LJN AF5109, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00132
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is eigenares van onder andere de 72 onroerende zaken waarop de in geding zijnde beschikkingen betrekking hebben. 71 hiervan zijn hofjeswoningen, gelegen aan het Begijnhof te Amsterdam. Het Hof oordeelt dat verweerder, gelet op de verkoopprijzen van de aangevoerde vergelijkingspanden,...
 • LJN AE5687, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/3211
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-waardering van een winkel met secundaire ruimten. Verweerder heeft een taxatierapport overgelegd, waarin de waarde van de winkel wordt bepaald aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode. Die methode is in overeenstemming met de Wet en verweerder maakt terecht onderscheid tussen de primaire en secundaire ruimten...
 • LJN AF2195, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02589
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ. Belanghebbende bewont een door hem gebouwde woning op gepachte grond. Bij het einde van de pacht moet de woning worden gesloopt. Voor de Wet WOZ leidt dat niet tot waardedruk.
 • LJN AE6641, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/4404
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In de regel is de voor een woning betaalde prijs ook de waarde ervan (BNB 2001/52) op het moment dat de koopovereenkomst wordt gesloten, ook als het de zgn. vrij-op-naamprijs voor een nieuwbouwwoning is. Verweerder heeft onvoldoende verklaard waarom de waarde per m³ hoofdgebouw van de woning van belanghebbende...
 • LJN AE2361, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/2384
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ook in het geval de woningcorporatie de mogelijkheid tot overdracht geheel zou uitsluiten, zoals belanghebbende stelt, is dit een waardedrukkende factor welke de woningcorporatie als eigenaar van de woningen persoonlijk betreft en die naar het oordeel van het Hof dient te worden uitgeschakeld, zodat een objectieve waardering plaatsvindt.
 • LJN AF5246, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04102 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verweerder heeft de vastgestelde WOZ-waarde aannemelijk gemaakt. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan belanghebbende niet baten. Het stond verweerder vrij om in de beroepsfase van standpunt te veranderen. Verweerder was niet verplicht meer gegevens te overleggen dan hij gedaan heeft. Belanghebbendes terugverwijzingsverzoek wordt afgewezen.
 •