Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet waardering onroerende zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD5864, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/2102
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onroerende-zaakbelastingen (eigenarenbelasting). Belanghebbende is niet de eigenaar van het object, maar heeft recht van erfpacht. Aanslag ozb terecht opgelegd (art. 220, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet). Voorzover in het kader van de Wet WOZ een bezwaar- of beroepsmogelijkheid is opengesteld tegen de bij WOZ...
 • LJN AU3819, Eerste aanleg - meervoudig, BK 719/04 Gemeentelijke belastingen
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is, zo begrijpt het hof, de primaire vraag of naar de toestand op 1 januari 2004 ten aanzien van de woning sprake is van voor feitelijk gebruik ter beschikking staan, en de subsidiaire vraag of de heffingsmaatstaf overeenkomstig de bepalingen van de Wet WOZ is vastgesteld.
 • LJN AB2232, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01535
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/01535 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Z (hierna...
 • LJN AV4243, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2654
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende komt in bezwaar en beroep tegen de WOZ-waarde van zijn woning. Na hertaxatie concludeert de verweerder tot verlaging van deze waarde, maar wordt de waarde, gelet op artikel 26a van de Wet WOZ, bij uitspraak op bezwaar gehandhaafd. De rechtbank oordeelt dat de door de verweerder verdedigde...
 • LJN AZ7606, Hoger beroep, 06/00123
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij de waardering van een woning dient rekening te worden gehouden met de mogelijke waardedrukkende invloed van het bestemmingsplan. Het is aan de heffingsambtenaar om aannemelijk te maken dat van zodanige invloed geen sprake is.
 • LJN AF3881, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03078
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 01/03078 (ozb) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] ambtenaar : de heffingsambtenaar van de gemeente Denekamp (thans de gemeente Dinkelland) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift soort belasting ...
 • LJN AU4754, Cassatie, 41189
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  art. 19, lid 2, art. 25, lid 1, art. 30, lid 1 eerste volzin, Wet WOZ, art. 6:2, letter a, Awb; tegen de schriftelijke weigering een nieuwe waardebeschikking te nemen staat bezwaar open.
 • LJN AU9243, Eerste aanleg - meervoudig, 05 / 275 BAATBL AQ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres is ter zake van de haar in eigendom toebehorende onroerende zaak aan de Nieuwstraat 14 te Hengelo voor het jaar 2003 op grond van de Verordening baatbelasting Binnenstad Zuid op 31 maart 2004 aangeslagen tot een bedrag van € 11.756,75.
 • LJN AA7904, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/21758
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Na aankoop woning in november 1993 wegwerken achterstallig onderhoud. In 1996 verbetering van de woning met als gevolg waardestijging van circa fl 40.000. Waardering naar de toestand op 1 januari 1997. Ook bij wetsfictiegemeente overeenkomstige toepassing artikel 19 WOZ. Bij waardering naar de toestand op 1 januari 1997 wordt ook het waarde...
 • LJN AA8933, Eerste aanleg - enkelvoudig, 1367/98
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN derde enkelvoudige belastingkamer PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK 24 november 2000 nummer : 1367/98 belanghebbende : De rechtspersoon X B.V. gevestigd te : Z tegen : De algemeen directeur van de DIA van de gemeente Groningen ...
 •