Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet waardering onroerende zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA9625, Cassatie, 35752
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35752 24 januari 2001 YS gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 22 oktober 1999, nr. 98/2519, betreffende na te melden ten aanzien van belanghebbende gegeven beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken. 1. Beschikking,...
 • LJN AO4455, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03153
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Partijen houdt verdeeld, of de waarde van het object naar de staat waarin het zich op 1 januari 1998 bevond en naar de waardepeildatum 1 januari 1994 ƒ 52 900 000 althans ƒ 56 547 000 heeft bedragen, zoals belanghebbende primair onderscheidenlijk subsidiair voorstaat, dan wel terecht is vastgesteld op ƒ 84 551 000, zoals de verweerder verdedigt.
 • LJN BG6331, Hoger beroep, 07/00559
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Sterke afname van de bodemvervuiling vormt een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel c, van de Wet WOZ.
 • LJN AA7778, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/05160
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Als aannemelijk is dat de eerder vastgestelde waarde op een te hoog bedrag is bepaald, kan de bij herzieningsbeschikking vast te stellen waarde niet worden bepaald op basis van de eerder vastgestelde waarde, verhoogd met de waardestijging.
 • LJN AS3001, Eerste aanleg - meervoudig, BK-01/02902
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Waardebepaling complex. Waardepeildatum. Vallen de apollo's, helderbiertanks, condensoropstelling en voorvergistingstanks onder de werktuigenvrijstelling. Welk percentage restwaarde en technische veroudering dient te worden gehanteerd. Dient i.h.g.d. waardepeildatum 1-1-95 is een correctie functionele...
 • LJN AZ1797, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-04/02230
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WOZ; eerste waardebeschikking stond niet onherroepelijk vast; Inspecteur heeft voortijdig uitspraak gedaan op bezwaar
 • LJN BG4122, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/2205
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  WOZ. Er gaat geen waardedrukkende invloed uit van de op het dak van de naburige onroerende zaak geplaatste UMTS-mast.
 •