Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 189
1
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
1
hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdachte is van enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie;
2
hij die nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vervolging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarop of waarmede het misdrijf gepleegd is of andere sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt;
3
hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e aan te tonen, met het oogmerk om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt, dan wel door het opzettelijk verstrekken van gegevens of inlichtingen aan derden die inbeslagneming belet, belemmert of verijdelt.
2
In het geval het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, een terroristisch misdrijf betreft, kan een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd.
3
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hem die de daarin vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van vervolging te ontgaan of af te wenden van een van zijn bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie of van zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot.
4
Met ambtenaren van de justitie of politie worden gelijkgesteld: personen in de openbare dienst van een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is, die belast zijn met de opsporing of vervolging van enig misdrijf.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ4727, Eerste aanleg - meervoudig, 15/751607-06 en 15/973000-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Medeverdachte zaak Kolbak. Zij is veroordeeld ter zake van (opzet) witwassen van: 1. een exorbitante opbrengst uit de verkoop van aandelen en 2. een huurrecht (een voorwerp in de zin van artikel 420bis Sr). Daarnaast is zij veroordeeld ter zake van artikel 189 Sr, te weten het laten verblijven in haar...
 • LJN BD6665, Eerste aanleg - meervoudig, 14.705646-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte veroordeeld voor rol in nasleep van de schietpartij in Hoorn. Verdachte M.H. kreeg een werkstraf van 120 uren opgelegd voor het in haar woning in Leeuwarden laten verblijven van de door de politie gezochte verdachte
 • LJN BI0920, Eerste aanleg - meervoudig, 01/849048-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Bewezenverklaring medeplichtigheid tot en bij moord. Verdachte heeft medeverdachte naar de ontmoetingsplaats met het slachtoffer gereden. Zij heeft ter plekke nog telefonisch contact gehad met het slachtoffer en verzwegen dat medeverdachte zich in de directe omgeving van de ontmoetingsplaats ophield...
 • LJN BI0841, Eerste aanleg - meervoudig, 15/740424-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Vrijspraak moord, liquidatie De rechtbank Haarlem spreekt verdachte vrij ter zake van medeplegen van moord / doodslag dan wel de medeplichtigheid daaraan. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 20 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2...
 • LJN BB2844, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754151-04 (eindvonnis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich tezamen en in vereniging met zijn mededaders schuldig gemaakt aan het wegmaken van sporen en het verhullen van een dubbele moord in een pand in Den Haag. Immers, verdachte heeft de dag na de dubbele moord, samen met medeverdachten het pand nagenoeg volledig gestript. Ook was verdachte in het bezit van een vervalst reisdocument...
 • LJN AE3240, Eerste aanleg - meervoudig, 13/047779-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/047779-01 Datum uitspraak: 07 mei 2002 op tegenspraak VONNIS van de rechtbank Amsterdam, 5e meervoudige kamer D, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te Paramaribo (Suriname) op 05 juli 1960, ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens...
 • LJN BB2801, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754167-04 (eindvonnis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich tezamen en in vereniging met zijn mededaders schuldig gemaakt aan het wegmaken van sporen en het verhullen van een dubbele moord in een pand in Den Haag. Immers, verdachte heeft de dag na de dubbele moord, samen met medeverdachten het pand nagenoeg volledig gestript en hij heeft...
 • LJN AQ4431, Eerste aanleg - meervoudig, 09-004052/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte bij dagvaarding primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair is telastgelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken. [........] Aan verdachte wordt – kort gezegd ...
 •