Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 24b
1
Wanneer een ingevolge een voor tenuitvoerlegging vatbare geldboete te betalen bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn niet in zijn geheel is voldaan, wordt de veroordeelde door het openbaar ministerie schriftelijk tot betaling aangemaand. Het bedrag wordt daarbij, in het geval de rechterlijke veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk is, van rechtswege verhoogd met € 15. Het openbaar ministerie wijst de veroordeelde op het bepaalde in het tweede lid.
2
Is het overeenkomstig het eerste lid verhoogde bedrag na verloop van de bij de aanmaning gestelde termijn geheel of ten dele onbetaald gebleven, dan wordt het bedrag, dan wel het nog verschuldigde gedeelte daarvan, van rechtswege verder verhoogd met een vijfde, doch ten minste met € 30.
3
Een geldboete die overeenkomstig artikel 24a in gedeelten mag worden voldaan, of ten aanzien waarvan het openbaar ministerie betaling in termijnen heeft toegestaan, is onmiddellijk in haar geheel opeisbaar, zodra een verhoging krachtens het eerste lid is ingetreden.
4
In gevallen waarin het openbaar ministerie, nadat de veroordeelde reeds in verzuim was, alsnog uitstel van betaling heeft verleend, dan wel afbetaling heeft toegestaan, vinden de voorgaande leden van dit artikel geen toepassing, zolang de veroordeelde zijn verplichtingen volgens de getroffen nadere regeling nakomt.
5
Betalingen door de veroordeelde gedaan, worden geacht in de eerste plaats tot voldoening van de krachtens het eerste en tweede lid ingetreden verhogingen te strekken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BE9384, Eerste aanleg - meervoudig, 08/997001-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Vangen van en handelen in beschermde in- en uitheemse vogels. Werkstraf van 200 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. "Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het opsporen, vangen, bemachtigen, vervoeren en onder zich hebben van beschermde inheemse en/of beschermde uitheemse vogels...
 • LJN BG8562, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700279-08 en 08-700312-07 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De meervoudige kamer van de rechtbank Almelo heeft een 18-jarige inwoner uit Enschede voor grootschalige oplichting via internet veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie waarvan vier maanden voorwaardelijk. De jongeman bood, samen met anderen, onder verschillende namen op Marktplaats.nl allerlei gewilde zaken als mobiele telefoons en navigatiesystemen aan...
 • LJN AO3844, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004779-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte wordt schuldig bevonden aan de invoer in nederland van cocaine. de officier van justitie eist 9 jaar gevangenisstraf. de rechtbank, die anders dan de officier van justitie niet uitgaat van wekelijkse transporten, legt 4 jaar gevangenisstraf op. verdachte was schuldig aan de invoer van cocaine op grote schaal gedurende ongeveer 12 maanden...
 • LJN AT2621, Hoger beroep, 2200568804
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte staat terecht wegens het plegen van overtredingen die overlast veroorzaken. Als zodanig zijn aan het hof in deze zitting ten laste van verschillende verdachten de volgende soorten overtredingen voorgelegd: a. het gebruik maken van het openbaar vervoer of van een station zonder geldig vervoerbewijs...
 • LJN BB4636, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1463 WAV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Wav / onderaannemer / matiging boete
  Eiser kan worden aangemerkt als natuurlijk persoon die de aangetroffen persoon - middellijk - arbeid heeft laten verrichten binnen de uitoefening van zijn bedrijf. Nu eiser hoofdaannemer was voor de werkzaamheden die in genoemd pand werden verricht, was hij eindverantwoordelijk...
 • LJN BA2375, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000322-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Moord op echtgenote (nadat hij haar had betraprt op telefoonseks) bewezen verklaard, ondanks dat door de deskundigen na sectie niet een anatomische of toxicologische doodsoorzaak is kunnen worden vastgsteld. Wel is vastgesteld dat sprake is geweest van een zuurstoftekort en spelen andere feiten en omstandigheden,...
 • LJN BE9211, Eerste aanleg - meervoudig, 08/997003-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Lozen van acculood in een woonwijk. Zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzettelijke overtredingen van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer door opzettelijk zonder vergunning in een woonwijk een afvalstoffeninrichting te hebben...
 • LJN BC9902, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700176-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft als leider deelgenomen aan een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met de grootschalige uitvoer van softdrugs naar Duitsland. De rechtbank Almelo heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren en 6 maanden.
 • LJN BD0703, Eerste aanleg - meervoudig, 700514-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft stelselmatig een aantal overvallen gepleegd, waarbij hij met geweld heeft gedreigd, terwijl hij zich bovendien nog schuldig heeft gemaakt aan een overval met geweld. Verdachte is al eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld tot aanmerkelijke vrijheidsstraffen, laatstelijk op 9 maart 2004 tot een gevangenisstraf van vijf jaren...
 • LJN BB6750, Eerste aanleg - meervoudig, 700097-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Via internet te koop aanbieden van mobiele telefoons, betalingen ontvangen, maar niet leveren. Abusievelijk overgemaakt bedrag van 20.000 euro voor zichzelf gehouden. Schuldig aan oplichting en verduistering. Achttien maanden celstraf, waarvan tien voorwaardelijk en toewijzing van de civiele vordering van tien benadeelden...
 • LJN BD9839, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700078-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Veroordeling voor handel in en bezit van XTC, kamagra en zelfgemaakte GHB. Verweer ontbreken NFI-test bij kamagra-pillen verworpen.
 • LJN AP5039, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000050-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  de rechtbank verklaart bewezen dat verdachte zich in zeven gevallen heeft schuldig gemaakt aan belaging ("stalking") van hem onbekende personen die een gezinslid hadden verloren. de belaging duurde soms meerdere jaren. de rechtbank legt deze - zwakbegaafde - verdachte een gevangenisstraf op van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk...
 • LJN AZ9376, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710821-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft gedurende een lange periode een aanzienlijk aantal bedrijven opgelicht. Het ging hierbij meestal om bedragen van enkele honderden euro’s. Verdachte koos echter veelal kleine bedrijven en middenstanders als slachtoffer, voor wie deze bedragen vervelende verliezen betekenden. De rechtbank...
 • LJN BD0053, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710685-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft als autobestuurder in juli 2007 - onder invloed van alcohol, drugs en een antidepressivum - de maximumsnelheid overtreden en een ernstig verkeersongeval veroorzaakt. Hierbij is een jeugdige fietser om het leven is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte met haar roekeloze handelswijze...
 • LJN BC9899, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700177-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft als leider deelgenomen aan een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met de grootschalige uitvoer van softdrugs naar Duitsland. Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het bezit van vuurwapens en munitie. De rechtbank Almelo heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren.
 • LJN BA0569, Eerste aanleg - meervoudig, 03/010415-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ingestorte balkons complex Patio Sevilla te Maastricht. Op 24 april 2003 zijn een aantal balkons van het complex genaamd Patio Sevilla ingestort. Twee personen vinden daarbij de dood. Na een technisch zeer gecompliceerd vooronderzoek van enige jaren door politie, justitie en de rechter-commissaris is nu vonnis gewezen door de rechtbank...
 •