Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 362
1
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar:
1
die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten;
2
die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten;
3
die een gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten;
4
die een gift, belofte of dienst vraagt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten.
2
Met dezelfde straf wordt gestraft, hij die in het vooruitzicht van een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid, onder 1° en 3°, omschreven.
3
Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ1898, Eerste aanleg - meervoudig, 05/985146-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Veroordeling voor als ambtenaar aannemen van een gift bij aankoop woning
 • LJN BJ7244, Raadkamer, K08/460
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 12 Sv.; art. 362 Sr. Het hof acht het begrijpelijk dat klager zeer onaangenaam is getroffen door hetgeen in 1999 en 2000 heeft plaatsgevonden. Echter, de beklagprocedure laat geen ruimte voor een diepgravend onderzoek, zoals klager wenst. Waar het hof in het kader van deze procedure slechts over...
 • LJN BI2455, Eerste aanleg - meervoudig, 15/694092-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Gewoontewitwassen; Als (politie)ambtenaar aannemen van steekpenningen (giften en beloften), meermalen gepleegd; Opzettelijke schending van een ambtsgeheim of wettelijke geheimhoudingsplicht, meermalen gepleegd. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman. Met het standpunt van de raadsman, dat...
 •