Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD5236, Raadkamer, AVNR 9229
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ (ontvankelijk) verzoek ex artikel 591a Sv: Verzoeker is bij de behandeling in raadkamer van de rechtbank niet verschenen, maar wel zijn raadsman. Zijn persoonsgegevens zijn ook daar niet bekend gemaakt. Nu verzoeker niet in openbare raadkamer van het hof is verschenen, heeft het hof niet door vergelijking met een foto in het proces...
 • LJN BG9108, Eerste aanleg - meervoudig, 01/889076-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Niet het eindvonnis waarbij de dagvaarding nietig is verklaard, maar het onderhavige eindvonnis waarbij de zaak inhoudelijk is afgedaan, geldt in dit geval als eindpunt i.v.m. het recht op behandeling van een strafzaak binnen een redelijke termijn (art. 6 EVRM), gelet op de ratio van dat recht. Na strafvermindering van € 500,...
 • LJN AV6126, Cassatie, 01208/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art 138 Sv: nietigverklaring van oproeping is einduitspraak. I.c. is de zaak na de nietigverklaring van de 1e inleidende dagvaarding, door de OvJ ten 2e male aanhangig gemaakt, doch nu door een oproeping. De nietigverklaring van die oproeping door de pr heeft te gelden als een einduitspraak ex art. 138 Sv...
 • LJN BD5233, Raadkamer, AVNR 9187
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ tegen (toewijzend) verzoek ex art. 89 Sv: Zowel tijdens de behandeling in raadkamer van de rechtbank als van het hof heeft verzoekster haar anonimiteit gehandhaafd. Het hof heeft door vergelijking met een foto in het proces-verbaal van de politie kunnen vaststellen dat verzoekster degene is die...
 • LJN AN9235, Cassatie, 02872/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Einduitspraak in de zin van art. 138 Sv? In eerste aanleg wordt bij vonnis (30/08/2001) de OvJ niet-ontvankelijk verklaard voor de feiten 1 t/m 4; voor feit 5 wordt de heropening van het onderzoek bevolen. De OvJ gaat eerst na de einduitspraak voor feit 5 (02/05/2002) in hoger beroep ten aanzien van alle feiten...
 • LJN BC9327, Hoger beroep, 24-003013-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen verkrachten van een volwassen vrouw. In het holst van de nacht heeft verdachte het slachtoffer in haar eigen woning overvallen, terwijl zij lag te slapen. Vervolgens heeft hij haar urenlang meermalen verkracht. Ook heeft verdachte grote aantallen...
 • LJN BD5249, Raadkamer, AVNR 9237
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB door de OvJ tegen de beschikking van de rechtbank waarbij verzoeker ontvankelijk werd verklaard in haar verzoek ex artikel 591a Sv en een vergoeding kreeg toegekend voor de indiening en behandeling van het verzoekschrift ex artikel 89 Sv: Zowel tijdens de behandeling in raadkamer van de rechtbank...
 • LJN BD5234, Raadkamer, AVNr 9228
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ (toewijzend) verzoek ex 89 Sv: Verzoeker is bij de behandeling in raadkamer van de rechtbank niet verschenen, maar wel zijn raadsman. Zijn persoonsgegevens zijn ook daar niet bekend gemaakt. Nu verzoeker niet in openbare raadkamer van het hof is verschenen, heeft het hof niet door vergelijking met een foto in het proces...
 • LJN BD5247, Raadkamer, AVNR 9236
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB door de officier van justitie tegen de beschikking van de rechtbank waarbij verzoeker ontvankelijk werd verklaard in haar verzoekschrift ex artikel 89 Sv: Zowel tijdens de behandeling in raadkamer van de rechtbank als van het hof heeft verzoekster haar anonimiteit gehandhaafd. Het hof heeft door vergelijking met een foto in het proces...
 • LJN BH5565, Hoger beroep, W 2009/002
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Wraking. De wrakingskamer heeft bij beslissing van 2 februari 2009 het wrakingsverzoek van verzoeker, genummerd W2009/01 afgewezen. Vervolgens is namens verzoeker bij verzoekschrift gedateerd 5 februari 2009 om wraking verzocht van de leden van de wrakingskamer. Ingevolge art. 515, vijfde lid, Sv staat...
 • LJN BD5243, Raadkamer, AVNR 9233
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ (ontvankelijk) verzoek ex artikel 591a Sv: Verzoeker heeft het verzoek binnen de wettelijke termijn anoniem ingediend. Zijn persoongegevens zijn pas (ruimschoots) na afloop van die termijn tijdens de behandeling door de raadkamer van het hof bekend geworden. Naar het oordeel van het hof kan pas...
 • LJN BD5241, Raadkamer, AVNR 9232
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ (ontvankelijk) verzoekschrift ex artikel 89 Sv: Verzoeker heeft het verzoek binnen de wettelijke termijn anoniem ingediend. Zijn persoongegevens zijn pas (ruimschoots) na afloop van die termijn tijdens de behandeling door de raadkamer van het hof bekend geworden. Naar het oordeel van het hof kan...
 • LJN BG3563, Hoger beroep, 23-3341-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet ontvankelijkheid openbaar ministerie Ten tweede male dagvaarden te verschijnen voor de politierechter in dezelfde zaak en met een gelijkluidende tenlastelegging als waarop eerder al door de politierechter inhoudelijk was beslist, leidt in casu tot niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie...
 •