Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 423
1
Het gerechtshof kan het vonnis hetzij geheel bevestigen, hetzij gedeeltelijk bevestigen en gedeeltelijk vernietigen, hetzij geheel vernietigen. Het gerechtshof bevestigt het vonnis geheel hetzij met gehele of gedeeltelijke overneming hetzij met aanvulling of verbetering van gronden. Ingeval het vonnis geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, doet het gerechtshof wat de rechtbank had behoren te doen, behoudens terugwijzing op grond van het tweede lid.
2
Indien de hoofdzaak niet door de rechtbank is beslist en het onderzoek daarvan gevolg moet zijn van de vernietiging van het vonnis, doet het gerechtshof de zaak zelf af, tenzij terugwijzing naar dezelfde rechtbank door de advocaat-generaal of de verdachte ter terechtzitting is verlangd. Terugwijzing vindt ook zonder uitdrukkelijk gebleken verlangen van de verdachte plaats indien de verdachte niet ter terechtzitting aanwezig is en de dagvaarding om op de terechtzitting in hoger beroep te verschijnen of de aanzegging of oproeping voor de nadere terechtzitting aan de verdachte niet in persoon is gedaan of betekend en zich geen andere omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van de nadere terechtzitting de verdachte tevoren bekend was. In geval van terugwijzing doet de rechtbank recht met inachtneming van ?s hofs arrest.
3
In geval van vernietiging van het vonnis is het gerechtshof niettemin bevoegd bepaalde gedeelten daarvan in zijn arrest over te nemen.
[4.] Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is uitgesproken en het hooger beroep slechts ingesteld is ten aanzien van een of meer dier feiten, wordt, in geval van vernietiging ten aanzien van de straf, bij het arrest de straf voor het andere feit of de andere feiten bepaald.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF8344, Hoger beroep, 20.000243.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.000243.03 uitspraakdatum : 24 april 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Breda...
 • LJN AN9010, Hoger beroep, 23-004152-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte heeft gedurende een aantal jaren de belastingdienst omtrent zijn feitelijke woonplaats onjuist ingelicht. De verdachte heeft de belastingdienst voorgespiegeld dat hij in de jaren 1990 tot en met 1995 in Zuid-Afrika woonde en in Nederland niet belastingplichtig was, terwijl hij in werkelijkheid in Nederland was blijven wonen...
 • LJN AP0285, Hoger beroep, 23-003692-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte heeft zich binnen een tijdsbestek van één uur schuldig gemaakt aan twee pogingen tot moord. Voor deze feiten heeft het hof verdachte 10 jaar gevangenisstraf opgelegd.
 • LJN BG5519, Hoger beroep, 20-001302-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Beslissing wrakingskamer hof ’s-Hertogenbosch 28 november 2008: Verzoek tot wraking van de strafkamer van het hof, gebaseerd op de afwijzing van verzoeken tot terugwijzing van de zaak naar de rechtbank en het horen van de voorzitter van de rechtbank en de officier van justitie als getuigen, ongegrond verklaard...
 • LJN AT7098, Cassatie, 00329/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Omvang appèl. In de appèlakte heeft de OvJ het appèl niet beperkt. In de appèlmemorie heeft de OvJ aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het vonnis wat betreft de beslissing in zaak A onder 1. De eis van de A-G bij het hof zag mede op zaak A onder 1. ’s Hofs oordeel dat “het hoger beroep niet is gericht...
 •