Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1023, Eerste aanleg - meervoudig, 13/006002-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, TWAALFDE KAMER Parketnummer: 13/006002-98 RK-nummer: 98/2084a BESCHIKKING op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering van: [Klager] geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1951, wonende te [woonplaats], van [adres] 177....
 • LJN AN9012, Hoger beroep, 23-004153-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte heeft een ondergeschikte van zijn kantoor gedreigd met ontslag als hij tegenover een ambtenaar van de FIOD een verklaring zou afleggen. Verdachte heeft op ontoelaatbare wijze de vrijheid van een persoon om naar waarheid en geweten te verklaren beïnvloed en daarmee een goede rechtspleging gefrusteerd...
 • LJN AT7093, Cassatie, 03002/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Belemmeren verklaringsvrijheid ex art. 285a Sr. Verdachte (notaris) heeft de boekhouder van zijn kantoor, X, die was uitgenodigd voor een verhoor door de FIOD gezegd; “Je zegt maar dat het gesprek (met de FIOD) niet doorgaat; anders neem ik maatregelen en krijg je ontslag”. In het licht van de totstandkomingsgeschiedenis van art...
 • LJN BA0491, Cassatie, 01246/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Art. 552a Sv-procedure. Onmiddellijkheidsbeginsel en beginselen van behoorlijke procesorde. 2. Art. 98 Sv, verschoningrecht notaris bij doorzoeking. Zeer uitzonderlijke omstandigheden. Ad 1. De wetsgeschiedenis biedt geen steun aan de opvatting dat bij toestemming van zowel de OvJ als klager en diens raadsman, waarvan i...
 • LJN AB1272, Cassatie, 02463/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  17 april 2001 Strafkamer nr. 02463/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 25 januari 2000, nummer 23-002298-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1952, wonende te [woonplaats]...
 •