Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW6878, Hoger beroep, 20-003161-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN BA2383, Hoger beroep, 20-010047-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Afwijzing verzoek toevoeging stukken aan het dossier, onvoldoende expliciet aangegeven welke stukken verzocht werden; 2. Geen schending artikel 6 EVRM in eerste aanleg vanwege omvang en complexiteit onderzoek FIOD; 3. Belastingfraude waarbij gebruik is gemaakt van vennootschappen die zijn aan te merken als schijnconstructies...
 • LJN AZ4069, Hoger beroep, 20-00246-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het begrip aangifte in de zin van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Verwerping van een aantal verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Verdachte en zijn mededader hebben zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift (waaronder...
 • LJN AD9426, Hoger beroep, 20.000754.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.000754.99 uitspraakdatum : 18 februari 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank...
 • LJN AW3526, Hoger beroep, 20-003149-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN AZ8395, Cassatie, 01860/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie tegen vrijspraak van onder meer medeplegen van en medeplichtigheid aan moord te Zevenbergsche Hoek. Het hof heeft beslist dat overlegging van de bij de politie afgelegde verklaring van medeverdachte ter voeging in het dossier niet had mogen plaatsvinden en dat deze verklaring derhalve niet...
 • LJN AE0427, Hoger beroep, 20.000762.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer: 20.000762.99 uitspraakdatum: 18 februari 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Roermond van 19 februari 1999 in de strafzaak onder parketnummer 04/051944...
 • LJN AR8282, Hoger beroep, 20.000510.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte heeft gedurende langere tijd deelgenomen aan een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met de productie en de uitvoer van verdovende middelen. Verdachte had binnen die organisatie een leidinggevende rol. In die hoedanigheid heeft verdachte zich voorts tezamen met anderen schuldig gemaakt aan een tweetal ...
 •