Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Zeevaartbemanningswet

 

Artikel 18
1
Een ieder die aan boord van een schip een functie vervult waarvoor krachtens deze wet eisen zijn gesteld, is in het bezit van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs voor die functie.
2
De vaarbevoegdheden, die op de in het eerste lid bedoelde vaarbevoegdheidsbewijzen kunnen worden aangetekend, zijn:
a
kapitein alle schepen eerste stuurman alle schepen wachtstuurman alle schepen kapitein kleine schepen eerste stuurman kleine schepen
b
hoofdwerktuigkundige alle schepen tweede werktuigkundige alle schepen wachtwerktuigkundige alle schepen hoofdwerktuigkundige kleine schepen tweede werktuigkundige kleine schepen
c
eerste maritiem officier eerste maritiem officier kleine schepen maritiem officier maritiem officier kleine schepen
d
schipper zeevisvaart plaatsvervangend schipper zeevisvaart stuurman-werktuigkundige zeevisvaart stuurman zeevisvaart werktuigkundige zeevisvaart
e
radio-operator
f
gezel.
3
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke de onderlinge rangorde is van de in het tweede lid genoemde vaarbevoegdheden.
4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke beperkingen of aanvullingen mogen worden aangebracht op een vaarbevoegdheidsbewijs in verband met de aard van de lading, het soort schip of het vaargebied.
5
Bij algemene maatregel van bestuur worden de vaarbevoegdheden, genoemd in het tweede lid, onderdeel d, nader onderscheiden naar scheepslengte, voortstuwingsvermogen of vaargebied.
6
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke specifieke beperkingen gelden voor de vaarbevoegdheden waarop houders van bijzondere verklaringen van geschiktheid en bekwaamheid of diploma's, afgegeven voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, recht hebben.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR7558, Hoger beroep, 200404168/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 juli 2002 heeft het hoofd van de Scheepvaartinspectie aan appellant een vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld in artikel 18 van de Zeevaartbemanningswet (hierna: Zbw) verleend voor de functies kapitein en GMDSS general radio operator zonder beperkingen.
 •