Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4570, Eerste aanleg - meervoudig, 94/0629
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, Tweede Meervoudige belastingkamer 16 maart 1995 nummer 94/0629 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Y, betreffende na te noemen aanslag. 1. Aanslag en bezwaar...
 • LJN AA4952, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/00556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem Tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 96/00556 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem voor het jaar...
 • LJN AA7878, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04038
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft korte tijd samengewoond met X; uit deze relatie is een zoon geboren die door belanghebbende alleen wordt opgevoed. De zoon is door X erkend. X doet (mede via door hem beheerste vennootschappen) regelmatig geldbedragen aan belanghebbende toekomen. Belanghebbende is vanaf medio 1991...
 • LJN AA9010, Eerste aanleg - meervoudig, 98/02962
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  jl Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/02962 U i t s p r a a k op het beroep van de voormalige beherende vennoten van de commanditaire vennootschap X C.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen P op het bezwaarschrift...
 • LJN AB0782, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/1923
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Summiere motivering in bezwaarschrift tegen niet nader toegelichte ambtshalve aanslag is voldoende om te voldoen aan eis van art. 6:5 Awb. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij de aangifte heeft ingediend. Omkering van de bewijslast. Niet gebleken is dat de aanslag te hoog is. Niet horen van...
 • LJN AB1966, Eerste aanleg - meervoudig, 321/99
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 321/99 1 juni 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van de vennootschap onder firma "X"...
 • LJN AD3910, Eerste aanleg - meervoudig, 98/01850
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  he Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/01850 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden naheffingsaanslag in de loonbelasting, ten name van [A...
 • LJN AD4530, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/04211
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/04211 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AD4948, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/0493
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Negende Enkelvoudige Belastingkamer PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende, tegen de uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst te P, de inspecteur, gedagtekend 25 januari 2001, betreffende de aanslag in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen voor het jaar 1997...
 • LJN AE1221, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01302
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/01302 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X, domicilie kiezende te Y, tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE1436, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/01026 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y, Canada tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE9602, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00012
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00012 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op de beroepen van de heer mr. X te Y tegen de onderscheidenlijke uitspraken van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AF0963, Cassatie, 37498
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.498 22 november 2002 WHK gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 mei 2001, nr. P 00/02067, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag, kwijtscheldingsbesluit,...
 • LJN AF1836, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/03574
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 99/03574 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] ambtenaar : Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift soort belasting : omzetbelasting jaar ...
 • LJN AF7334, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00763
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 01/00763 (inkomstenbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden...
 • LJN AP9613, Cassatie, 38741
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Omkering bewijslast, redelijke schatting, kostenaftrek.
 • LJN AQ2089, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/01382
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil: - de kwalificatie van de door belanghebbende in 1998 als ondernemingskosten in aftrek gebrachte advocaatkosten ter hoogte van ƒ 3.467; - de door belanghebbende in de jaren 1998 en 1999 geclaimde zelfstandigenaftrek; - de door belanghebbende in de jaren 1998 en 1999 geclaimde...
 • LJN AS9219, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01379
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende in Nederland woonachtig was en alhier looninkomsten heeft genoten die zijn verzwegen voor de fiscus, zodat terecht is nagevorderd.
 • LJN BA2460, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00991
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De in geding zijnde naheffingsaanslag in de accijns kan niet anders worden begrepen dan dat deze ziet op accijns die verschuldigd is geworden wegens het voorhanden hebben van de sigaretten die op 1 april 1997 in beslag werden genomen.
 • LJN BC6186, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20489
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De stelling van de belanghebbende dat hij in zijn procespositie is geschaad, omdat hij niet vrijelijk zou kunnen beschikken over alle stukken wordt door het Hof verworpen. De Inspecteur heeft gemotiveerd gesteld, dat de belanghebbende door het openbaar ministerie en de FIOD een volledig inzage- en kopierecht...
 •