Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Auteurswet

 

Artikel 10
1
Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:
1
boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
2
tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
3
mondelinge voordrachten;
4
choreografische werken en pantomimes;
5
muziekwerken met of zonder woorden;
6
teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
7
aardrijkskundige kaarten;
8
ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
9
fotografische werken;
10
filmwerken;
11
werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12
computerprogramma?s en het voorbereidend materiaal;
en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.
2
Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.
3
Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken beschermd.
4
Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen als bedoeld in het derde lid, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°, genoemde geschriften.
5
Computerprogramma's behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°, genoemde geschriften.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI2833, Eerste aanleg - enkelvoudig, 279460 / HA ZA 07-609
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  7:904 BW. Bindend advies vernietigbaar wegens formeel gebrek.
 • LJN BI1157, Eerste aanleg - enkelvoudig, 321653 CV EXPL 09-312
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Auteursrecht; gebruik maken van foto's
 • LJN AE8456, Cassatie, C01/093HR
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  29 november 2002 Eerste Kamer Nr. C01/093HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], zaak doende onder de naam [C] Productions, wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaten: mrs. J.I. van Vlijmen en M.R. Gerritsen, t e g e n 1. de vereniging TROS, gevestigd te Hilversum, 2...
 • LJN BA5689, Eerste aanleg - enkelvoudig, 152645
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  auteursrecht op sieraden
 • LJN AE5632, Kort geding, 48284/ KG ZA 02-256
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN SECTOR CIVIEL VOORZIENINGENRECHTER Kort-geding-nummer : 48284/ KG ZA 02-256 vonnis van : 19 juli 2002 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres 1] B.V. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UITGEVERIJ [eiseres 2] B...
 • LJN AZ6046, Eerste aanleg - enkelvoudig, 76349 / HA ZA 06-275
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Produceren machine aan de hand van tekeningen van concurrent is onrechtmatig. De kennis en ervaring van een oud-werknemer van de concurrent mag voor het overige wel worden gebruikt.
 • LJN AZ5837, Eerste aanleg - enkelvoudig, 337097
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  kunstenaar en werk in de zin van de Wet op de naburige rechten (WNR)? art. 1 onder a WNR, art. 10 lid 1 onder 1° Aw
 • LJN AA8920, Eerste aanleg - meervoudig, 18728 HA ZA 123 van 1997
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO zaaknummer: 18728 ha za 123 van 1997 datum uitspraak vonnis: 6 december 2000 Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V., voorheen genaamd KONINKLIJKE P...
 • LJN AW1835, Eerste aanleg - enkelvoudig, 66620 / HA ZA 04-884
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Benelux Merkenwet. Handelsnaamwet. De vraag of het merk “verhuurt bijna alles” bescherming geniet als merk en/of als handelsnaam.
 •