Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

FaillissementswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ9880, Eerste aanleg - enkelvoudig, 131450
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  et gaat om twee verschillende maar op dezelfde rol aangebrachte incidenten, te weten het verzoek van Van Munster Media c.s. om ontslag van instantie en het voorwaardelijke verzoek van Infoconsult om zich te mogen voegen aan de zijde van AV Press en BPG. De rechtbank dient in beide incidenten te beslissen.
 • LJN AZ9878, Eerste aanleg - enkelvoudig, 131451
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Het gaat om twee verschillende maar op dezelfde rol aangebrachte incidenten, te weten het verzoek van Van der Geld c.s. om ontslag van instantie en het voorwaardelijke verzoek van Infoconsult om zich te mogen voegen aan de zijde van AV Press. De rechtbank dient in beide incidenten te beslissen.
 • LJN AD8336, Eerste aanleg - enkelvoudig, ALGEM 99/179-VRH
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Nu in de Awb niet is geregeld op welke wijze uitvoering moet worden gegeven aan de overeenkomstige toepassing van art. 27 Faillissementswet, dient de rechtbank (ambtshalve) de gevolgen daarvan te bepalen. De rechtbank heeft, nu na de sluiting van het onderzoek ter zitting is gebleken dat eiseres reeds...
 • LJN AO2140, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 03/483 VBC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Definitie schadeverzekeringsbedrijf ex art 18 WTV 1993; Bedrijfsmatig sluiten fietsverzekeringen; procesvertegenwoordiging en ontvankelijkheid in verband met faillissement (art. 8:22 Awb); wie is de verzekeraar? Onduidelijke structuur; stille curatele (art 54 Wtv 1993) navolging van burgerlijke rechter in faillessementszaak (zie hr 36/8/03.JB 2003/253)
 • LJN AZ9281, Eerste aanleg - enkelvoudig, 140957
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  QTS komt een beroep toe op beperking van haar aansprakelijkheid ex artikel 23 lid 2 CMR
 • LJN AO4345, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/524 WAO HOB
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  In de Algemene wet bestuursrecht is niet nader geregeld op welke wijze door de rechtbank uitvoering dient te worden gegeven aan de ingevolge artikel 8:22, eerste lid, van de Awb, overeenkomstige toepassing van artikel 27 van de Faillissementswet.
 • LJN AZ9875, Eerste aanleg - enkelvoudig, 138553
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Het gaat om twee verschillende maar op dezelfde rol aangebrachte incidenten, te weten het verzoek van Van der Geld om ontslag van instantie en het voorwaardelijke verzoek van Infoconxult om zich te mogen voegen aan de zijde van AV Press. De rechtbank dient in beide incidenten te beslissen.
 •