Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

FaillissementswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI1676, Eerste aanleg - enkelvoudig, 322925/HA RK 09-12 e.a.
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Art. 2:403 e.v. BW. Intrekking vergeten 403-verklaring. Verzet tegen het voornemen tot beëindiging overblijvende aansprakelijkheid. Noch onbekendheid met aanvankelijk bestaan van de groepsband, noch eventuele bekendheid met beëindiging van groepsband ontneemt schuldeiser het recht tot verzet ex art. 2:404 BW.
 • LJN AZ5085, Hoger beroep, C0401649
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Artikel 7:307 BW biedt de vertrekkende huurder de mogelijkheid om een machtiging te verkrijgen om een derde, die zijn onderneming wenst voort te zetten, in zijn plaats als huurder te stellen. De rechter dient daarover te beslissen met inachtneming van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan hij...
 • LJN AZ5016, Hoger beroep, C05/257
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bij vonnis van 8 september 2004 (het vonnis waarvan beroep) heeft de kantonrechter de vorderingen van SWZ, voorzover gericht tegen de curator, afgewezen. De vordering tot ontruiming jegens [geïntimeerden] is eveneens door hem afgewezen, doch de vordering tot betaling van de gevorderde huurpenningen over...
 • LJN BD9633, Kort geding, 95512 / KG ZA 08-190
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiser vordert schorsing van de executie van het vonnis van de kantonrechter op grond van feitelijke en juridische misslagen. Hiervan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet gebleken, zodat deze vordering wordt afgewezen.
 •