Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1424, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/22442
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nr. 97/22442 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X te : *Z ambtenaar : het Hoofd van de afdeling gemeentebelastingen van de gemeente Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift d.d. 31 oktober 1997 soort belasting ...
 • LJN AA2919, Cassatie, 34122
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 februari 1998 betreffende na te melden aanslag in de precariobelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is...
 • LJN AA7733, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3784
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Noch verordening noch aanslag verschaft duidelijkheid of liggeld voor woonschepen een precariobelasting ex artikel 228 Gemeentewet dan wel een recht ex artikel 229, eerste lid, onderdeel a, Gemeentewet is.Verordening onverbindend (gemeente Amsterdam).
 • LJN AR4953, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01749
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gemeente gedoogt aanwezigheid van woonark boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond: aan de vereisten voor heffing van precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet) is voldaan, ongeacht het feit dat ook ozb en havengeld wordt geheven. Dat ligplaats van woonark strookt met bestemmingsplan, laat onverlet dat hier van gemeentelijk gedogen sprake is...
 • LJN AR4958, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04096
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gemeente gedoogt aanwezigheid van woonark boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond: aan de vereisten voor heffing van precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet) is voldaan, ongeacht het feit dat ook ozb en havengeld wordt geheven. Dat ligplaats van woonark strookt met bestemmingsplan, laat onverlet dat hier van gemeentelijk gedogen sprake is...
 • LJN AU2491, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/01268
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Heffing Precariobelasting/gedoogplicht?/Is er sprake van dubbele heffing/ beroep op vertrouwensbeginsel
 • LJN AV6383, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/01961
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Precariobelasting Onvoldoende specificatie van aanslagen precariobelasting leidt tot terugwijzing van de zaak naar de gemeente.
 • LJN BG2153, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/3406 MRB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In de nabijheid van het bedrijf van eiseres stond op 6 februari 2007 op de [weg] te Z een auto met het kenteken geparkeerd. De auto behoorde tot de handelsvoorraad van eiseres. De auto was niet voorzien van handelaarskentekenplaten. Voor het hebben van voorwerpen op de grond, waar de auto geparkeerd stond, betaalde eiseres precariobelasting aan de gemeente Z...
 • LJN BG5918, Cassatie, 42475
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 228 Gemeentewet. Heffing van precariobelasting ter zake van elektriciteitsnetwerken.
 • LJN BG5924, Cassatie, 43280
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 228 Gemeentewet. Heffing van precariobelasting ter zake van elektriciteitsnetwerken.
 •