Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1594, Cassatie, 29793
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 31 oktober 1992 betreffende na te melden aan hem opgelegde aanslag in de bouwgrondbelasting Bestemmingsplan A van de gemeente Sint-Michielsgestel. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan...
 • LJN AA2418, Cassatie, 32091
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 decem ber 1995 betreffende de aan X te Z opgelegde aanslag in de bouwgrondbelasting a- straat/b-straat van de voormalige gemeente Liempde. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1...
 • LJN AA3088, Cassatie, 29384
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 8 januari 1993 betreffende na te melden aan hem opgelegde aanslag in de bouwgrondbelasting A van de gemeente Z. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is, als genothebbende krachtens...
 • LJN AA4671, Eerste aanleg - enkelvoudig, 921281
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-02-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF ARNHEM BELASTINGKAMER Nr. 921281 Het gerechtshof te Arnhem, tweede enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X, wonende te *Z, ingekomen op 25 juni 1992 en gericht tegen de uitspraak van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo (hierna: b en w)...
 • LJN AA4683, Eerste aanleg - enkelvoudig, 921268
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF ARNHEM BELASTINGKAMER Nr. 921268 Het gerechtshof te Arnhem, tweede enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X B.V., gevestigd te *Z, ingekomen op 24 juni 1992 en gericht tegen de uitspraak van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo (hierna: b en w) van...
 • LJN AA4684, Eerste aanleg - enkelvoudig, 921260
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF ARNHEM BELASTINGKAMER Nr. 921260 Het gerechtshof te Arnhem, tweede enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van V.o.f. *X, gevestigd te *Z, ingekomen op 24 juni 1992 en gericht tegen de uitspraak van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo (hierna...
 • LJN AD8523, Eerste aanleg - meervoudig, 00/4174
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting gemeente Zandvoort. De 73 eigenaren van gebate panden kunnen kiezen voor het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente. 59 eigenaren kiezen daarvoor en krijgen dan bij betaling in 1997/1998 een korting van ruim 50%. Aan de overige 14 eigenaren wordt in 2000 een aanslag baatbelasting opgelegd voor het volle bedrag...
 • LJN AL1844, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02490
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Aan belanghebbende is, als genothebbende krachtens zakelijk recht van de onroerende zaak Astraat 1 te Y (gemeente Gennep), aanvankelijk een aanslag in de bouwgrondbelasting van de Gemeente Gennep opgelegd ten bedrage van fl. 34.578,--, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, is verminderd tot een ten bedrage van fl...
 • LJN AV3421, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01312
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard uitsluitend nog het antwoord op de vraag of de onroerende zaak in meer dan verwaarloosbare mate is gebaat bij de voorzieningen. Belanghebbende is van oordeel dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. De Verweerder is de tegenovergestelde opvatting toegedaan.
 •