Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1917, Cassatie, 30845
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 oktober 1994 betreffende na te melden aan hem voor het jaar 1992 opgelegde aanslagen in het rioolrecht/aansluitrecht riolering van de gemeente Amsterdam. 1. Aanslagen, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AA2917, Cassatie, 34616
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 26 juni 1998 betreffende na te melden aan hem voor het jaar 1997 opgelegde aanslag in grafonderhoudsrechten van de gemeente Amstelveen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is...
 • LJN AA3345, Cassatie, 32569
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X, handelende onder de naam Y, te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 juli 1996 betreffende de aan hem opgelegde aanslag legesheffing. 1. Heffing, bezwaar en geding voor het Hof Van belanghebbende is bij nota van 2 september 1994 terzake...
 • LJN AA7767, Eerste aanleg - meervoudig, 96/1328
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aan belastingplichtigen voor het afvoerrecht riolering mogen uitsluitend variabele lasten van het rioolstelsel worden toegerekend. Een redelijke lastenverdeling brengt mee dat aan die belastingplichtigen een evenredig gedeelte van deze lasten wordt toegerekend op basis van de geraamde hoeveelheid door hen te lozen afvalwater.
 • LJN AE5544, Eerste aanleg - enkelvoudig, 94/03588
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 94/03588 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de stichting X te Y betreffende na te melden van haar geheven leges. 1. Ontstaan en loop van het geding 1...
 • LJN AU7345, Cassatie, 39273
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Rioolafvoerrecht, grote lozers, opbrengstlimiet, kosten die slechts zijdelings verband houden met riolering, schending evenredigheidsbeginsel.
 •