Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO1522, Hoger beroep, 01/2729 NABW + 01/2731 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Raad niet bevoegd in zaken over " minimabeleid 2000". Volgt doorzending naar Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • LJN AO5897, Hoger beroep, 01/3496 NABW, 01/3497 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Centrale Raad niet bevoegd inzake de behandeling van het besluit in het kader van de intensivering van het armoedebeleid inzake de toepassing van de Regeling bijdrage vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Gezamenlijke huishouding; beeindiging bijstand en terugvordering.
 • LJN AV3033, Hoger beroep, 04/6629 NABW + 04/6630 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bevoegdheid. Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Bezit onroerend goed in Marokko.
 • LJN BB0356, Hoger beroep, 200700226/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 13 december 2005 heeft de raad van de gemeente Zandvoort (hierna: de raad), voor zover hier van belang, ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2005 inzake de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (hierna: het GVVP).
 • LJN BD6943, Hoger beroep, 07/1666 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Maatregel. Bevoegdheid. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De vaststelling vermogensruimte is een een informatieve mededeling die dus niet gericht is op rechtsgevolg.
 • LJN BF1505, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/4389 en 08/54
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Oplegging van eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging op grond van de Wmo. De raad van de gemeente Wijchen heeft gelet op artikel 8 van de Verordening de bevoegdheid om te bepalen in welke gevallen de eigen bijdrage wordt opgelegd en te regelen wat de omvang van deze eigen bijdrage is, overgedragen aan het college...
 • LJN BH6951, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3485 WMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aanvraag tegemoetkoming vervoerskosten. Overgangsrecht: omdat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld, moeten Ben W van Amsterdam ingevolge art. 40 Wmo in beginsel op ieder primair besluit op een aanvraag om een voorziening na 1 januari 2007 de Wmo toepassen...
 • LJN BH6960, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2998 WMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aanvraag tegemoetkoming vervoerskosten. Overgangsrecht: omdat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld, moeten B en W van Amsterdam ingevolge art. 40 Wmo in beginsel op ieder primair besluit op een aanvraag om een voorziening na 1 januari 2007 de Wmo toepassen...
 •