Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GerechtsdeurwaarderswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO2797, Hoger beroep, 462/2003 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De kamer oordeelt de klacht ongegrond. Het hof acht klager niet ontvankelijk in het beroep wegens overschrijding van de termijn, zoals gesteld in artikel 45 lid 1 GDW.
 • LJN AS8277, Hoger beroep, 740/2004 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof oordeelt dat klager een zelfstandig klachtrecht heeft jegens beide kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Daarnaast is gebleken dat beide kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij het uitbrengen van de exploten niet handelden als toegevoegd aan de geintimeerde. Het hof oordeelt dat klager niet kan worden ontvangen in zijn klacht.
 • LJN AU9257, Hoger beroep, 265/2005 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof verwerpt het beroep
 • LJN AX4048, Hoger beroep, 1177/05 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het handelen kan de kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet verweten worden, nu hij als kandidaat-gerechtsdeurwaarder, niet tevens lid van de maatschap [...], niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het handelen van de medewerkers van het gerechtsdeurwaarderskantoor van die maatschap.
 • LJN AQ8896, Hoger beroep, 247/04 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gemachtigde van klager komt uit eigen hoofde geen klachtrecht toe en is derhalve niet ontvankelijk in zijn hoger beroep.
 • LJN AO5865, Hoger beroep, 592/03 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gerechtsdeurwaarder heeft ten aanzien van het door hem ingeroepen retentierecht een te verdedigen standpunt ingenomen, aangezien in het onderhavige geval klager geen verdere actie ter executie van zijn vordering heeft ondernomen. Het hof is dan ook van oordeel dat klager niet genoegzaam kenbaar heeft gemaakt wat zijn belang is bij de ...
 • LJN AU5140, Hoger beroep, C0300598
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  04-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het in het geding zijnde vonnis van de rechtbank Roermond van 9 november 2000 is gewezen en geëxecuteerd onder de werking van het vóór 1 januari 2002 geldende procesrecht. Dit betekent dat de door [appellante] met haar grief aan de orde gestelde vraag of dat vonnis tevens een titel oplevert voor het nasalaris ...
 •