Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT5162, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3107, 05/3109
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / detentieboot / duur. Op grond van bevindingen van de rechtbank en hetgeen door partijen naar voren is gebracht, is de rechtbank van oordeel dat de tenuitvoerlegging van de maatregel van bewaring op de detentieboot Reno in beginsel geen verdere beperking in de uitoefening van grondrechten behelst...
 • LJN AD8698, Hoger beroep, 200104443/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200104443/1. Datum uitspraak: 2 november 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Dordrecht, van 29 augustus 2001 in het geding tussen: appellant en de Staatssecretaris van Justitie...
 • LJN BC6027, Kort geding, 65913 / KG ZA 08-27
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De Gemeente stelt dat tussen partijen gemaakte afspraken een civiele overeenkomst vormen en vordert onverkorte nakoming van deze afspraken. Deze afspraken perken naar het oordeel van de voorzieningenrechter aanspraken patiënten op bewegingsvrijheid in. Afspraken zijn daarmee in strijd met EVRM en Grondwet...
 • LJN AF5872, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/955
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / toegangsweigering / wettelijke grondslag. Na aankomst op Schiphol is de vreemdeling de toegang geweigerd en is hij in strafrechtelijke detentie gezet. Na expiratie van de strafrechtelijke detentie is de vreemdeling naar Schiphol gebracht waar hem op 3 januari 2003 opnieuw de toegang is geweigerd...
 • LJN AT7908, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/14606
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / detentieboot Reno / beperking grondrechten. Eiser is in het kader van artikel 59, eerste lid aanhef en onder a, Vw 2000 gedetineerd op de detentieboot Reno te Rotterdam. Eiser stelt zich op het standpunt dat de kwaliteit van het verblijf op de Reno minder is dan in (sommige) andere huizen...
 • LJN AO3828, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/3677
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / verlenging ophouding. Blijkens de beschikking tot verlenging van de ophouding op grond van artikel 50, vierde lid, Vw 2000 is deze beslissing genomen twintig minuten na aanvang van de ophouding op grond van artikel 50, tweede lid, Vw 2000. Verweerder heeft derhalve gebruik gemaakt van deze...
 •