Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD9256, Hoger beroep kort geding, 01/583
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  5 februari 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/583 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellante], wonende te [woonplaats], appellante, procureur: mr E. Klijn, tegen: de rechtspersoon volgens LJN AE1551, Hoger beroep kort geding, 01/395
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  26 februari 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/395 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellant sub 1] en [appellant sub 2], beiden wonende te [woonplaats], appellanten, procureur: mr J.H.F.M. van Rijswijck, tegen: de rechtspersoon volgens
 • LJN AD4637, Hoger beroep, 200101904/1.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Art. 4.2 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997) niet onverbindend.

  Beroep tegen ongegrond-verklaring van de bezwaren tegen het onthouden van opvang is door de rechtbank Amsterdam gegrond verklaard.
  Art. 44 Grondwet ziet op de interne...

 • LJN AB0942, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/4289
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997) onverbindend, nu deze is vastgesteld door een niet bevoegde Minister. Bezwaar tegen het onthouden van opvang ongegrond verklaard. Bij het KB van 5 september 1994, Stb. 1995, 682 (hierna: het KB) is bepaald dat, gelet op art...
 • LJN AD6918, Voorlopige voorziening, AWB 01/20835 OVERIN GV
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / beëindigen RVA-verstrekkingen. Verzoekers, met Somalische nationaliteit, hebben bezwaar gemaakt tegen de beschikking om de Rva-verstrekkingen te beëindigen. Tevens hebben zij verzocht om een voorlopige voorziening inhoudende dat verweerder gehouden is de Rva-verstrekkingen te hervatten zolang...
 •