Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kostenwet invordering rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA6201, Eerste aanleg - enkelvoudig, 268133 / HA ZA 06-2453
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verzet tegen dwangbevel van de ontvanger. Verzet ongegrond verklaard. De in reconventie gevorderde opheffing van de schorsing van het dwangbevel wordt afgewezen nu het verzet niet zo zeer kansloos moet worden geacht dat het belang van eiser bij schorsting van de tenuitvoerlegging niet opweegt tegen...
 • LJN AB0411, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/03631
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  he Gerechtshof Arnhem Eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 98/03631 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de afdeling financiën c.a. van de gemeente Gorssel (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AX9345, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00396
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De termijn voor het instellen van het administratief beroep bij de Ontvanger verliep op 14 oktober 2003. Het beroepschrift is bij de Ontvanger binnengekomen op 7 november 2003, derhalve te laat. Belanghebbende stelt, dat op de akte van betekening van het dwangbevel geen rechtsmiddelverwijzing staat vermeld...
 • LJN AY9794, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2094
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Betekeningskosten van een dwangbevel bij versnelde invordering vanwege vrees voor verduistering. Reikwijdte van artikel 7 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen en artikel 17 van de Invorderingswet 1990. Eiser is, hoewel ten tijde van de betekening van de aanslag en het dwangbevel gedetineerd, in gebreke gebleven het verschuldigde tijdig te betalen.
 • LJN AA1334, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/1577
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zevende enkelvoudige belastingkamer nr. 96/1577 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : Hoofd afdeling Belastingen van de gemeente Nijmegen aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar soort belasting : gemeentelijke belastingen jaar : 1996 mondelinge behandeling ...
 • LJN AA1276, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/21942
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-05-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nr. 97/21942 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X te : *Z ambtenaar : burgemeester en wethouders van de gemeente *P aangevallen beslissing : uitspraak d.d. 16 september 1997 op bezwaarschrift soort belasting : parkeerbelasting/invorderingskosten naheffingsaanslag ...
 •